Przejdź do treści

Siostry nagrodzone za pomoc niepełnosprawnym

Na zdjęciu statuetka Totus Tuus

Tegoroczna nagroda Totus Tuus powędrowała w ręce Sióstr dominikanek, księdza Piotra Dydo-Rożnieckiego, Kazimierza Gustawa Zemły, Grzegorza Górnego, o. prof. Jacka Salij OP oraz osób świeckich i duchownych, które włączyły się w proces tworzenia różnych form komunikacji wewnątrzparafialnej w okresie pandemii.

10 października, na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia „katolickich nobli”, na której nagrodzono wspomnianych działaczy. Te prestiżowe wyróżnienia przyznaje Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 

W kategorii „Promocja godności człowieka” nagrodzeni zostali: siostry dominikanki i ksiądz Piotr Dydo-Rożniecki. Kapituła doceniła „heroiczną pomoc osobom niepełnosprawnym w czasie szerzącej się pandemii koronawirusa”.

W Wielki Piątek odpowiedzieli oni na apel starosty bocheńskiego w sprawie pomocy w Domu Pomocy Społecznej w Bochni, gdzie wirusem COVID-19 zaraziło się 49 osób, w tym 16 pracowników i placówka została bez personelu.

„Niesienie pomocy osobom chorym z narażeniem własnego zdrowia i życia to wypełnianie ewangelicznego przykazania ‘miłości bliźniego’, to realizacja ‘wyobraźni miłosierdzia’ św. Jana Pawła II” – podkreśliła kapituła w uzasadnieniu nagrody.

W swojej krótkiej przemowie, w ramach podziękowań przełożona zakonu siostra Aleksandra Zaremba wyznała, że postawa sióstr była wyrazem podążania za bożym słowem i powołaniem:

– Dedykujemy tę nagrodę tym wszystkim, którzy w tym niełatwym czasie, nieśli i nadal niosą pomoc potrzebującym, chorym, cierpiącym, którzy wspierają też modlitwą – powiedziała siostra Zaremba. – Życzymy sobie i wszystkim nam, byśmy byli w świecie świadkami nadziei – dodała na zakończenie.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.