Przejdź do treści

Wystawa „O dzieleniu. Sztuka na granicy (polsko-niemieckiej)”

W dniach od 20 września do 17 grudnia 2023 roku w Galerii Malarstwa i Rzeźby Muzeum Narodowego przy Alejach Marcinkowskiego 9 w Poznaniu pokazywana będzie wystawa zatytułowana „O dzieleniu. Sztuka na granicy(polsko-niemieckiej)”.

Celem wystawy jest prezentacja dzieł współczesnych i XIX-wiecznych, które z dzisiejszej perspektywy przypisać można do nurtu border art., czyli sztuki związanej z granicami.

Kuratorki wystawy dobrały prace w ten sposób, by pokazać sztukę odnoszącą się do dzisiejszych problemów i poddającej refleksji granice państwowe w czasach wielkich fal migracyjnych.

Dzieła te usytuowane zostaną w kontekście twórczości artystów XIX-wiecznych, podejmujących kwestie granic państw narodowych, które powstały pod koniec XVIII wieku. Prócz tego na wystawie znajdą się dzieła sztuki dotykające problematyki, związanej z granicą polsko-niemiecką po roku1990. Ciekawostką jest, że granicę między Polską a Niemcami symbolizują nie tylko dzieła wybrane przez kuratorki, lecz także element aranżacji wystawy – układ ściany w patio odwzorowuje granicę polsko-niemiecką przebiegającą na Odrze i Nysie Łużyckiej.

W kontekście wystawy granice traktowane są jako znaki pamięci związane ze zbiorowymi doświadczeniami, natomiast słowo „dzielenie” związane jest zarówno z rozdzieleniem, czyli granicą jako terytorialną i polityczną linią podziału, jak i wspólnym posiadaniem i doświadczeniem, to jest strefą wymiany i potencjalnej współpracy.

Poza pracami artystów z Polski i Niemiec podczas ekspozycji zaprezentowane zostaną również dzieła twórców z innych krajów, takich jak Palestyna czy Ukraina. Dzieła te wykorzystują rozmaite media: malarstwo, obiekty i instalacje oraz wideo.

Ponadto w trakcie wernisażu i w pierwszych trzech dniach wystawy w przestrzeni publicznej Poznania zaprezentowane zostaną dzieła Mobilistan” Manafa Halbouni i Christiana Manssa, „Mobile Art Space” stworzone przez Heike Gallmeier oraz „Wędrująca boja”autorstwa Anne Peschken i Marka Arsky’ego…

Oprócz tego poznaniacy będą mogli otrzymać obywatelstwo jednego mobilnego państwa, zobaczyć samochód, którym Heike Gallmeier podróżowała wzdłuż granicy polsko-niemieckiej czy odpowiedzieć na pytania dotyczące poniemieckiego dziedzictwa naszego miasta.

Organizatorzy ekspozycji przygotowali też program towarzyszący, na który składać się będą oprowadzania, wykłady i warsztaty dla dzieci, rodzin, nauczycieli i grup szkolnych. Odwiedzający będą mogli poznać też niektórych artystów, którzy opowiedzą o pokazywanych na wystawie dziełach. Inspirując się pracami prezentowanymi podczas ekspozycji aktorki różnych narodowości z Teatru Emigrant opowiedzą o doświadczeniu przekraczania granicy i życia w naszym kraju. Będzie można również wziąć udział w dwóch panelach dyskusyjnych : „Cudze i własne na pograniczu kulturowym” oraz „ Czy granica może Łączyć”, współorganizowanym z Instytutem Zachodnim.

Organizatorami ekspozycji są Muzeum Narodowe w Poznaniu oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ekspozycję kuratorują Marta Smolińskai BurcuDogramaci.

Asystentką wystawy z ramienia Muzeum Narodowego w Poznaniu jest Zuzanna Wagner.

Za aranżację i projekt identyfikacji wizualnej ekspozycji odpowiada Roman Tratsiuk.

Podczas wystawy swe dzieła zaprezentują: Taysir Batniji, Erdmann Ludwig Blau, Natalia Brandt, Franciszek Wincenty Faliński, Diana Fiedler, Heike Gallmeier, Maksymilian Gierymski, Artur Grottger, ManafHalbouni, Jerzy Hejnowicz, Sven Johne, Celina Kanunnikava, Fabian Knecht, Simona Koch, Jerzy Kosałka, Piotr C. Kowalski, Georgia Krawiec, Paweł Kula, Ewa Kulesza, Michael Kurzwelly, Dominik Lejman, Jan Lewicki, Edmund Lindenbaum, Władysław Aleksander Malecki, Christian Manss, Iga Martin, AnnePeschken& Marek Arsky, Paul Pfarr, Antoni Piotrowski, Anna Płotnicka, SophiaPompéry, Witold Pruszkowski, Sonia Rammer, Carl Gottlieb Rasp, Joachim Richau, Szymon  Rogiński, Jadwiga Sawicka, Roland Schefferski, VitaliiShupliak, Łukasz Skąpski, Roland Stratmann, Paweł Susid, Marc Tobias Winterhagen oraz  Georg BenediktWunder.

Ceny biletów:

normalny- 20 zł

ulgowy-13 zł.

Wstęp na wystawę dla dzieci do7. roku życia jest darmowy.

Środki na dofinansowanie wystawy pochodzą z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej informacji tutaj.

Opracowano na podstawie: O dzieleniu. Sztukanagranicy (polsko-niemieckiej) / About Sharing. Art on the border (Polish-German) / VomTeilen. Kunst an der (polnisch-deutschen) Grenze – Muzeum Narodowe w Poznaniu (mnp.art.pl)

Środki na dofinansowanie wystawy pochodzą z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego/+

Dodaj komentarz