Losy niepełnosprawnych na rynku pracy – raport Fundacji Aktywizacja

Grafika z wykresami tabelami i ludzikami

Autor: Informacja Prasowa Fundacji Aktywizacja

Use this medicine only when you have a cold that is caused by one of the following: a) influenza b, c, or lower respiratory infections caused by infection by parainfluenza viruses (e. The problem that arises, is that a few months later, when the price is down, a few months later, when the price is down, there is the opportunity for somebody to sell it in a very bad market, and therefore be able to sell it for a lot more and Sidi ech Chahmi pay themselves the extra money for an extra year or two, or three years or more, on top of that. Non-licensed medicines have their own advantages and disadvantages.

If not, you can get a prescription from your doctor. Lexapro is claritin d 12 hour 20 count a prescription medicine that is a generic alternative of lexapro. I’m happy to report that these days you can purchase many of the very best quality natural hair care products online.

Monash ivermectin and a second drug, ponatinib (a tyrosine kinase inhibitor), are already being used to treat or prevent inflammatory and cancerous diseases in humans.^[@bibr1-1756284815601078][@bibr2-1756284815601078]--[@bibr3-1756284815601078]^ however, in addition to their ability to inhibit tyrosine kinase receptors (e.g. For the majority of patients, cytotec acheter en ligne Novo Mesto mirtilium is used to treat:. An estimated 16 percent to 50 percent of older, adult americans suffer from some type of chronic pain, and these patients typically endure the pain for at least a week each month.

Aż 564 osoby wzięły udział w ogólnopolskim badaniu na temat losów osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy przeprowadzonym przez Fundację Aktywizacja.

Jest to pierwsze na taką skalę badanie w tym obszarze, przeprowadzone przez organizację pozarządową. Z raportu wynika, że 72% zatrudnionych pracowników z niepełnosprawnościami utrzymuje zatrudnienie powyżej 6 miesięcy, a 80% jest zadowolonych ze swojej pracy. To pokazuje jak duży potencjał zawodowy tkwi w tej grupie społecznej. Może on stanowić odpowiedź na deficyt pracowników na polskim rynku.

Raport do pobrania ze strony: http://bit.ly/2IkDMqr.

Szacuje się, że do 2040 r. na polskim rynku pracy będzie brakowało 4,5 mln pracowników. To bardzo duży deficyt, który siłą rzeczy stanie się w najbliższym czasie jednym z głównych wyzwań dla rozwoju polskiej gospodarki. Pomimo niskiego bezrobocia, popyt na pracowników wciąż rośnie, a przedsiębiorcy coraz częściej borykają się ze znalezieniem wykwalifikowanej kadry. Aż 51% pracodawców w Polsce ma trudności z pozyskaniem kandydatów do pracy.

Gdzie zatem szukać pracowników?

W Polsce około 1,2 mln osób z niepełnosprawnościami w wieku aktywności zawodowej nie pracuje. Pomimo tego, znaczna część tych osób nie korzysta z systemu wsparcia oferowanego przez Powiatowe Urzędy Pracy. Świadczy o tym niewielka liczba zarejestrowanych osób z niepełnosprawnościami zarejestrowanych w PUP (100 tys. osób). Dane te pokazują, że jest to niewykorzystany potencjał dla rynku pracy, który powinien zostać dostrzeżony i wykorzystany jako klucz do zmniejszenia widocznej luki w gospodarce, jaką jest brak pracowników.

Fundacja Aktywizacja od 29 lat wspiera osoby z niepełnosprawnościami w odważnym i skutecznym wchodzeniu na rynek pracy. Oferuje wielowymiarowe wsparcie i pomaga przejść pełen proces aktywizacji społeczno-zawodowej. Około 62% osób, którym organizacja oferuje pomoc w znalezieniu zatrudnienia, nie jest zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy. Jest to duża grupa znajdująca się poza publicznymi rejestrami, która chce pracować!

Przyznam, że przez ten rok kiedy byłem bierny zawodowo, brakowało mi konkretnego zajęcia i przebywania wśród ludzi. Wówczas przeczytałem w Internecie o targach pracy organizowanych  przez Fundację Aktywizacja w Łodzi. Poszedłem tam zabierając ze sobą CV i po 2-3 miesiącach dostałem pracę w Zakładzie Aktywności Zawodowej „KRES”. Po przedłużeniu orzeczenia o niepełnosprawności zarejestrowałem się w Powiatowym Urzędzie Pracy, ale też ponownie zgłosiłem się do Fundacji Aktywizacja. Uczestniczyłem w przydatnym szkoleniu, po którym odbyłem staż w biurze rachunkowym. Jednym z klientów biura rachunkowego był mój obecny pracodawca, który obserwując moją pracę zaprosił mnie do współpracy. Nadal tu pracuję – opowiada Pan Jerzy Ignaciuk.

Takich historii jest więcej. Tylko w latach 2015-2018 Fundacja wprowadziła na rynek pracy aż 1 788 osób z niepełnosprawnościami. Osoby te z sukcesem podjęły pracę na różnych stanowiskach i w różnych branżach. Moja praca to moje marzenie od zawsze. Chciałam być nauczycielem w przedszkolu. Kocham to co robię. Odkąd pracuję poprawiła się moja sytuacja materialna, samoocena i organizacja czasu – mówi Pani Justyna Starosta, nauczycielka przedszkola w Łodzi, która skorzystała ze szkoleń i doradztwa oferowanego przez Fundację Aktywizacja. To pokazuje, że organizacje pozarządowe są ważnym źródłem wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, które poszukują pracy lub chcą powrócić na rynek pracy. Doskonała znajomość środowiska oraz specyfiki pracy, a także elastyczność w kształtowaniu wsparcia poprzez zindywidualizowany dobór działań do potrzeb danej osoby, to główne cechy wyróżniające organizacje pozarządowe na tle innych podmiotów zajmujących się rynkiem pracy.

Pracownicy Fundacji długo myśleli o takim badaniu. Chcieli sprawdzić nie tylko swoją skuteczność, ale także losy osób, które wsparli. Z satysfakcją obserwują, że tak wiele z nich nadal pracuje i to w tak różnych branżach i na różnych stanowiskach, nie tylko takich, które uznajemy za typowe dla osób z niepełnosprawnościami. Biorąc pod uwagę rodzaje zawodów deficytowych w Polsce z pewnością można stwierdzić, że to osoby z niepełnosprawnością mogą ten deficyt swoją pracą i zaangażowaniem znacznie zmniejszyć – mówi Agata Gawska, Senior ekspertka ds. rynku pracy.

Fundacja Aktywizacja jako pierwsza organizacja pozarządowa przeprowadziła ogólnopolskie badanie sytuacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami o takiej skali i zakresie, które dotyczy statusu jaki mają obecnie na rynku pracy osoby z niepełnosprawnością, rodzaju pracy jaki wykonują, trwałości zatrudnienia, warunków zatrudnienia, wynagrodzenia i renty, subiektywnego zadowolenie z pracy i jej poszczególnych elementów. W badaniu wzięły udział osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, które od kwietnia 2015 do marca 2018 roku korzystały ze wsparcia Fundacji.

Na uwagę zasługuje też fakt, że część z badanych osób zmieniała pracę od czasu jej podjęcia i robiła to samodzielnie. To pokazuje, że nasze wsparcie doradcze oraz pomoc w znalezieniu pracy procentuje i pozwala na samodzielność. Dzięki takiej proaktywnej postawie osoby te dużo lepiej odnajdują się w dynamicznie zmieniającym się rynku pracy i zwiększają swoją atrakcyjność dla pracodawców – podkreśla dr Sylwia Daniłowska, Wiceprezeska Zarządu, Dyrektorka Pionu Badań i Rozwoju.

Kontakt:

Justyna Kosuniak

Ekspertka ds. komunikacji

tel: +48 508 261 985

e-mail: justyna.kosuniak@idn.org.pl

Katarzyna Jagiełło

Ekspertka ds. komunikacji

tel. +48 515 205 122

e-mail: katarzyna.jagiello@idn.org.pl