Mieszkańcy Czerwonaka piszą listy do przyszłości

Grafika do akcji „Napisz list do przyszłości 30 lat Samorządu”

Rok 2020, to Rok Samorządu Terytorialnego.

Tak Sejm postanowił uczcić 30 rocznicę przyjęcia ustawy o samorządzie gminnym. Mieszkańcy Czerwonaka obchodzą też urodziny swojej gminy. Świętować zamierzają pełną gębą.

Do 25 maja można napisać jednostronicowy list do przyszłości i wysłać go pod adresem: promocja@czerwonak.pl. W listach, mieszkańcy Czerwonaka będą pisać o tym, czym chcieliby podzielić się z tymi, którzy otworzą je za 100 lat.  Najciekawsze z nich bądź ich fragmenty, jak informuje gmina Czerwonak zostaną nagrodzone upominkami oraz umieszczone w specjalnych kapsułach czasu.

W tej chwili w Czerwonaku trwa akcja sadzenia drzew. Pod jednym z nich zakopane będą kapsuły czasu.