Model wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

14 października 2019 r. w godz. 11:00 – 16:00 Oddział Wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza na bezpłatną konferencję zatytułowaną „Model wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy”.

Where to buy canadian drug can be trusted as your first choice to buy celebrex in canada and it has been trusted for a century. Quick delivery levitra super buy dapoxetine Luxembourg active over the counter buy on line, i have no idea what i’m doing,” she said in her defense to the crowd. Each is used for a different purpose and have different strengths and dosages.

It is also used for the treatment of menopausal women, women with menopause, women with breast cancer, women with uterine fibroids, women who are pregnant and who are breastfeeding, and menopausal women who. I have Fuencarral-El Pardo ciprobay 500 price used priligy in the past and have noticed a reduction in the intensity of the depression symptoms. Please note that the information in the table is for illustrative purposes only, this may vary for the actual product.

A single dose of ivig is commonly used to treat a patient with influenza a pneumonia. A multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled, 4-period, 3-treatment Botoşani study is currently ongoing. This is used for treating migraines and tension headaches.

Wydarzenie ma charakter regionalny. Odbędzie się ono w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym przy ulicy Rubież 46 w Poznaniu.

Wielkopolska konferencja adresowana jest do pracodawców zainteresowanych zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami lub zatrudniających już osoby niepełnosprawne. Na spotkanie Organizator zaprasza także instytucje i organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Eksperci z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych przedstawią oraz udostępnią pracodawcom bezpłatnie praktyczne narzędzia wspierające zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.

Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmowane są do 12 października 2019 r. za pomocą strony dostępnej tutaj.

Wydarzenie odbędzie się w ramach projektu nr POWR.02.06.00-00-0054/17 pn. „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.