Przejdź do treści

Obchody Święta Bożego Ciała

W czwartek, 20 czerwca 2019 r. w Kościele Katolickim obchodzona jest uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

Święto to zostało ustanowione w 1246 roku przez Roberta, biskupa Liege pod wpływem objawień błogosławionej Julianny z Comillion. W 1264 roku papież Urban IV sporządził bullę zatytułowaną Transiturus. Na mocy jej postanowień święto to miało być obchodzone jest w całym Kościele Katolickim. W ogłoszeniu bulli przeszkodziła śmierć Urbana IV. Święto wprowadził w późniejszych czasach Jan XXII. Jest ono „ruchome” i przypada zawsze w pierwszy czwartek po uroczystości Trójcy Świętej.  W Polsce święto to zaczęto obchodzić w roku 1320 za sprawą biskupa krakowskiego Nankera.

Kulminacyjnym punktem uroczystości Bożego Ciała była procesja liturgiczna odbywająca się po mszy świętej. Podczas niej kapłan z Przenajświętszym Sakramentem obchodził cztery ołtarze rozmieszczone w czterech różnych miejscach wsi. Procesja zatrzymywała się przy nich. Odczytywano przy każdym z ołtarzy fragmenty Ewangelii i udzielano błogosławieństwa wiernym i w sposób symboliczny zamieszkiwanej przez nich przestrzeni. Droga pokonywana przez procesję była symboliczne znaczona przez dziewczynki, które rzucały na nią kwiaty.

Do dnia dzisiejszego przetrwał również zwyczaj wyplatania wianków. Są one zanoszone w uroczystość Bożego Ciała do kościołów. Są one święcone w ostatni dzień oktawy tego święta, Wiankom tym przypisuje się niekiedy moc magiczną. Były one w przeszłości używane w medycynie ludowej. Stosowano je również w zabiegach leczniczych i magicznych związanych z bydłem.

Święto Bożego Ciała obchodzone jest w Polsce od XIV wieku. Jest to jedno z najważniejszych świąt liturgicznych Kościoła Katolickiego. Życzymy czytelnikom by spędzili je owocnie w rodzinnej atmosferze.

Podczas opracowywania artykułu korzystałem z książki Andrzeja Brencza, Wielkopolski rok obrzędowy.