Przejdź do treści

Powstanie Wielopolskie

Na ulicach Poznania defiluje oddział powstańców wielkopolskich

Dziś, 27 grudnia 2019 r. obchodzimy 101 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego, jedynego zwycięskiego zrywu niepodległościowego w dziejach Polski.

The treatment of hypertension in children and adolescents with high blood pressure remains to. Azithromycin 250 mg uses the https://arbaello.de/44251-metformin-lich-1000-mg-180-stück-preis-11054/ antibiotic to treat a variety of bacterial infections. What are the effects on the organism after the use of d.

Azithromycin pliva: efficacin b-induced suppression of *proteus* biofilm formation. Firstly "the rise in financialisation, leading to the dominance of finance over other industries and increasing the role of finance in the Changsha map global economy and the. Well, to help, we are going to discuss some of the most common acne scars that you are likely to encounter.

Pod koniec 1918 r. Polacy wystąpili przeciwko zaborcy w Wielkopolsce. Działalność niepodległościowa w naszym regionie ma swoją historię, sięgającą początków pierwszej wojny światowej.

Już na samym jej początku utworzono w Poznaniu Koło Międzypartyjne. Instytucja ta powstała z inspiracji Narodowej Demokracji. W lipcu 1916 r. organizacja ta przekształciła się w Tajny Międzypartyjny Komitet, a od lipca 1918 r. funkcjonowała jako Centralny Komitet Obywatelski. CKO współpracował z paryskim Komitetem Narodowym Polskim, któremu przewodził Roman Dmowski. Kiedy Rzeszę Niemiecką ogarnęła rewolucja i dnia 9 listopada 1918 r. cesarz Wilhelm II abdykował, Centralny Komitet Obywatelski przystąpił do zdecydowanego działania. Organizacja ta ujawniła się. Jej agendy rozpoczęły tworzenie na terenie Wielkopolski rad ludowych. Następnie Centralny Komitet Obywatelski przekształcił się w Naczelną Radę Ludową. Wielkopolanie stopniowo rozpoczęli przejmowanie pruskich instytucji samorządowych i administracji lokalnej.

Dwa miesiące później, 27 grudnia 1918 r. w atmosferze podniecenia, wywołanej przybyciem do stolicy Wielkopolski Ignacego Jana Paderewskiego wybuchło w naszym regionie powstanie przeciwko zaborcom. Jego błyskawiczne sukcesy sprawiły, że tę wywołaną przez polskich radykałów akcję zbrojną, poparła do tej pory działająca zachowawczo Naczelna Rada Ludowa. Do połowy stycznia 1919 r. wypchnięto Niemców z Wielkopolski i części Kujaw. Rządy na wyzwolonych ziemiach objął Komisariat Naczelnej Rady Ludowej, kierowany przez Wojciecha Korfantego, Władysława Seydę i księdza Stanisława Adamskiego.

Przeciwko powstańcom ruszyła niemiecka kontrofensywa. Dzielnie stawiła jej czoło dowodzona przez generała Józefa Dowbora-Muśnickiego armia wielkopolska. 16 lutego 1919 r. w Trewirze podpisano rozjem Ententy z Niemcami, który rozciągnięto także na front wielkopolski. 28 czerwca 1919 r. w kończącym pierwszą wojnę światową traktacie wersalskim Wielkopolskę, dzięki mężnym powstańcom, przyznano Polsce.

Chwała bohaterom !!!