Poznański Budżet Obywatelski 2021

Logo Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego

Od dziś, to jest 10 lipca 2020 r. do końca miesiąca można składać projekty do programu Poznański Budżet Obywatelski 2021.

Program Poznański Budżet Obywatelski realizowany jest po raz dziewiąty. Do inicjatwy tej można składać projekty o charakterze rejonowym lub też ogólnomiejskim. Maksymalne wartości projektów realizowanych w ramach przedsięwzięcia to kwoty w wysokości 2 mln zł dla projektów ogólnomiejskich i 600 tys. zł dla rejonowych.

Projekty mogą być zgłaszane przez wszystkie zamieszkałe na terenie Miasta Poznania osoby fizyczne. Każdy Poznaniak może brać udział w zgłaszaniu 3 projektów. Formularze zgłoszeniowe można zgłaszać online i w wersji papierowej.

Uwaga ! Po to by projekt mógł zostać zatwierdzony pod względem formalnym konieczne jest dostarczenie listy poparcia. Osoby składające mają na to 3 dni od dnia ostatecznego złożenia projektu. Lista poparcia musi być uzupełniona i podpisana przez co najmniej 10 Poznaniaków.

Więcej informacji, listy poparcia i link do zgłaszania projektów online można znaleźć tutaj.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.