Przejdź do treści

Poznański MOPR pomaga obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością

Zdjęcie: Grafika z napisem „Pomoc dla Ukrainy” na tle ukraińskiej flagi

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje aktualnie program „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”, który jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pomoc mogą uzyskać:

  • obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego br.;
  • posiadający dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności (Ważna informacja: nie jest wymagane fizyczne posiadanie dokumentu, wystarczy oświadczenie o jego posiadaniu);
  • Jeżeli chodzi natomiast o dzieci z Ukrainy, opiekun musi postarać się o oświadczenie, że jest on w posiadaniu takiego dokumentu, wydawanego dzieciom w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
  • wsparciem w ramach Modułu II mogą być objęte także osoby towarzyszące Beneficjentom programu (którym udzielono wsparcia w programie), których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Działania, które mogą zostać dofinansowane, muszą być związane z zapewnieniem rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz miejsc pobytu dla obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym.

Warto zapoznać się z dokumentami programowymi, które dostępne są na stronie www.pfron.org.pl.

Zainteresowani powinni kontaktować się pod numerem telefonu 61 878 17 26, czyli z placówką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Program trwa do końca roku, tj.31.12.2022 r.

Dodaj komentarz