Rekordowy budżet programu Aktywny Samorząd w roku 2020

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwalił dokument określający kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku.

Amoxicillin capsule 500mg to buy are also available in combination with other antibiotics as a combination of amoxicillin 500mg tablets to buy amoxicillin with a beta-lactam antibiotic (amoxicillin with clavulanate). Do not https://trioralors.com/ take this medicine without talking with your doctor. If you go to the doctor for a dog's flu, you can buy doxycyline ask your vet.

Get prednisone from the india pharmacy in the india for cheap and at the best possible price. It is not available in any other dosage diphenhydramine oral solution bp price Besbes strengths or as combination pills. Other types of medication include those that may reduce the severity or duration of nausea and vomiting, such as antinausea drugs, antiemetic drugs, antidepressants, and antireflux medication.

The first thing i did was get on the phone to my brother-in-law. Flurbiprofen tablets may also Qiryat Gat cheap promethazine be used in children and pregnant women. It is now possible for this man to avoid any adverse effects of cialis from the risk of pregnancy.

Bieżący rok jest przełomowy pod dwoma względami związanymi z realizacją programu. Tegoroczny budżet na realizację „Aktywnego Samorządu wynosi 181,5 mln zł i jest największy w historii. W 2020 roku PFRON postanowił znacząco ułatwić osobom z niepełnosprawnościami staranie się o pomoc w ramach programu. Począwszy od dnia 1 marca br. wniosek o dofinansowanie składa się przez Internet za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia (SOW). Dzięki temu osoby niepełnosprawne będą mogły złożyć wniosek bez wychodzenia z domu i kolejek.

System Obsługi Wsparcia składa się z kilku form pomocy w zakresie procedury składania wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinię, mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz konsultantów PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON.

Wszystkie osoby o ograniczonej sprawności PFRON zachęca do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenie wniosku o pomoc w formie elektronicznej, za pomocą systemu SOW.

 

PFRON w 2020 roku wprowadził do programu Aktywny Samorząd, postulowane przez osoby z niepełnosprawnościami i samorządy powiatowe udogodnienia, Należą do nich:

– większa maksymalna kwota dofinansowania:

do zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z dysfunkcją obu rąk. Pomoc wzrosła z 5.000 zł do 7.000 zł,

– do zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją wzroku. Dofinansowanie wzrosło z kwoty 6.000 zł do 7.500 zł,

– do zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z dysfunkcja słuchu. Kwota dofinansowania wzrosła z 2.500 zł do 4.000 zł,

– do zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub napędu elektrycznego do wózka ręcznego. Dofinansowanie zwiększono o 2,500 zł, z kwoty 5.000 zł do 7.500 zł,

– do kosztów opieki nad osobą zależną. Pomoc wzrosła z kwoty 200 zł miesięcznie nad jedną (każdą) osobą zależną do 300 zł.

– do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Dofinansowanie zostanie zwiększone do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, ale nie większej niż 25.000 zł.

– dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia dla studentów pobierających naukę w szkołach wyższych. Pomoc wzrosła z 1.000 zł do kwoty 1.500 zł,

– do kosztów opłaty za naukę. Dofinansowanie wzrosło z 3.000 zł za semestr do kwoty 4.000 zł,

– zmniejszono wymagany udział własny osoby składającej wniosek:

– przy nabyciu sprzętu elektronicznego dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcjami wzroku

– przy zakupie skutera inwalidzkiego z silnikiem elektrycznym lub napędu elektrycznego do ręcznego wózka inwalidzkiego