Przejdź do treści

Ustawa o świadczeniach rodzinnych pod lupą

Wózek inwalidzki z białymi kołami, czarnym siedzeniem i niebieskim korpusem

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. przepis ustawy dotyczącej świadczeń rodzinnych różnicujących wysokość państwowej pomocy dla opiekunów jest niezgodny z konstytucją. 

Ustawa ta uzależnia wypłatę świadczeń rodzinnych od tego, kiedy powstała niepełnosprawność podopiecznego. Świadczenie pielęgnacyjne wynoszące obecnie 1583 zł miesięcznie przysługuje tylko rodzicom lub opiekunom dzieci, których niepełnosprawność powstała przed 18 rokiem życia lub 25 rokiem życia, o ile stało się to w trakcie nauki. Pozostali opiekunowie i rodzice osób z niepełnosprawnościami mogą liczyć na pomoc od państwa w wysokości jedynie na 620 zł miesięcznie, co uzależnione jest od wyśrubowanego kryterium dochodowego.

Trybunał Konstytucyjny nakazał nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych. Do dziś niesprawiedliwe przepisy nie uległy zmianie. Rząd twierdzi, że wpierw potrzebne są systemowe zmiany w przepisach o sposobie orzekania o niepełnosprawności. Według strony rządowej poprzedzone powinny być one debatą publiczną. Do najbliższych wyborów parlamentarnych nie można więc liczyć na zmianę dyskryminującego prawa.

Więcej informacji można znaleźć tutaj