Przejdź do treści

Wielkopolska Otwarta na Wolontariat 2020!

Zdjęcie towarzyszące konkursowi Wielkopolska Otwarta na Wolontariat

Do 11 grudnia 2020 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu przyjmuje zgłoszenia do konkursu „Wielkopolska Otwarta na Wolontariat 2020!”.

 

W przedsięwzięciu mogą uczestniczyć wyłącznie wolontariusze. Konkurs ma charakter otwarty. Jego celem jest wyróżnienie i nagrodzenie inicjatyw wolontariackich zrealizowanych w 2020 roku w Wielkopolsce. Do udziału w wydarzeniu można zgłaszać działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów, osób starszych, rodzin, osób z wysokiego ryzyka socjalnego, migrantów, instytucji, organizacji trzeciego sektora i innych, które były realizowane zespołowo lub indywidualnie. Inicjatywy biorące udział w konkursie mogą obejmować obszary związane z wolontariatem sąsiedzkim, obywatelskim, młodzieżowym, międzykulturowym, rodzinnym, senioralnym, kryzysowym, oraz projekty wolontariackie na rzecz zrównoważonego rozwoju (zwierząt, ziemi, wód, powietrza).

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do Organizatora Konkursu – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, na adres mailowy: konkurswolontariat@rops.poznan.pl do godziny 23:59 dnia 11 grudnia 2020 r.

Formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem Konkursu można znaleźć tutaj.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.