Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2021 r.

Zdjęcie, pieniądze papierowe i monety leżące na stole

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest co roku poddawana waloryzacji.

 

Wskaźnikiem waloryzacji, o który zmienia się jego wysokość jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia. Zwiększoną o powyższy wskaźnik waloryzacji kwotę świadczenia zaokrągla się do pełnych złotówek w górę. 12 listopada bieżącego roku ukazało się obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, w którym czytamy, że: „Na podstawie art. 17 ust. 3d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 poz. 111) ogłasza się, że wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2021 wynosi 1971 zł”. Zatem świadczenie pielęgnacyjne wzrośnie od 1 stycznia przyszłego roku o 141 zł gdyż w roku bieżącym jego wysokość to 1830 zł.

Opracowano na podstawie artykułu dostępnego tutaj.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.