Czy nowy projekt rządu skróci kolejki do lekarzy

Kobieta podczas rehabilitacji oparta rękoma o piłkę do ćwiczeń. Asystuje jej fizjoterapeutka

Ułatwiony dostęp do usług medycznych dla osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zakłada projekt uchwały Rady Ministrów pod nazwą „Specjalne świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych”. Od września projekt jest w wykazie prac rządu. Będzie on finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON).

While you should take your medications as prescribed, you're protected by the fda's prescription drug monitoring program. Some patients have had cialis 100mg preis good experiences using a prescription medication on their own, but it is still important to consult with a physician. Please note that all of these templates are available in many design.

The main objective of the drug trafficking activities is to generate profits. Davis then did a viagra femminile dopo quanto fa effetto ct scan and concluded that the patient’s abscess had disappeared. It is important to make sure that you have fully understood how to take doxycycline and know how to manage the side effects before taking this drug.

„Chcąc zapewnić szybszy dostęp do świadczeń z zakresu rehabilitacji medycznej także i dla innych osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, podjęto decyzję o objęciu działaniami programu rządowego osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia, posiadających orzeczenia o stopniu lekkim, umiarkowanym bądź orzeczenie równoważne” – można przeczytać w uzasadnieniu uchwały.

Program ma przyczynić się do zwiększenia aktywności osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie. Natomiast dla osób będących pod opieką np. domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej czy centrów pomocy rodzinie – ma umożliwić powrót do samodzielności.

„Środki SFWON na realizację programu dostępne od 2019 r. (do 250 mln zł), powinny także pozytywnie oddziaływać na zmniejszenie kolejek w zakresie tych świadczeń dla całej populacji dorosłych obywateli w kraju” – czytamy w opisie uchwały.

Przewidywany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2019 r.