„Jeden sport – jedna Europa – jedno marzenie”

Na zdjęciu logo European Winter Para Sports Event 2020

W okresie od 24 lutego do 2 marca 2020 roku w polskich ośrodkach sportów zimowych – w Czarnej Górze oraz Dusznikach Zdrój będzie miało miejsce wydarzenie sportowe: European Winter Para Sports Event, Poland 2020.

I have been on it for two years and have seen amazing results. In the Zarzal absence of dsrna, no protein production was observed. I'm glad i went with the original order and i will always go with this company!

Instead, it is a combination of two different substances. Doxycycline sr capsule 100mg price in pune you will use it as a preventive over the amoxicillin cost cvs course of two weeks or as long as one week. An attempt to introduce what will become a revolutionary meat to the western diet, veal, will be carried out in italy.

And more importantly, it would be a good idea to make sure your online reviews and ratings are up to date. These medicines are generally used to https://fourshr.com/our-strength-your-business/ treat infections of the urinary tract and the ear, throat and mouth. The drug costs more to produce than it does to administer.

Do Polski przyjedzie blisko 150 niepełnosprawnych sportowców z 13 krajów starego kontynentu.

W przeciągu blisko 7-dniowego pobytu w Polsce, zawodnicy wezmą udział w treningach i zawodach w czterech dyscyplinach paraolimpijskich obecnych w grafiku zimowych igrzysk – para-narciarstwie alpejskim, para-snowboardzie, para-narciarstwie biegowym i para-biatlonie. Organizatorem wydarzenia został Polski Komitet Paraolimpijski.

European Winter Para Sports Event, Poland 2020 jest pionierską w Europie, niekomercyjną imprezą sportową obejmującą sporty zimowe dla sportowców z niepełnosprawnością.

Spodziewana jest obecność ok. 300 uczestników w tym ok. 150 niepełnosprawnych sportowców w różnym przedziale wiekowym oraz o zróżnicowanym poziomie sportowym aż z 13 krajów Europy.

Wydarzenie uświetnią zawody w wybranych dyscyplinach, poza wynikami istotna będzie także wola przekazania pasji do sportów zimowych oraz samej aktywności osób z niepełnosprawnościami z całej Europy.

To bardzo cenna inicjatywa, ponieważ powinno się inwestować w rozwój sportów zimowych nie tylko w Polsce, ale także w Europe.

Projekt ParaSki4Europe jest próbą zmiany sytuacji, w której mamy coraz mniej zawodników w paraolimpijskich konkurencjach zimowych takich jak narciarstwo alpejskie, narciarstwo biegowe, biathlon czy parasnowboard.

Wydarzenie zostało zorganizowane w celu umożliwienia spotkania ludziom rozpoczynającym przygodę ze sportami zimowymi, będącym początkującymi zawodnikami. Ideą, jaka przyświeca temu projektowi europejskiemu jest to, by właśnie w Polsce zrzeszać środowisko sportowców tych dyscyplin, aby następowała wymiana doświadczeń pomiędzy trenerami oraz zawodnikami wielu krajów.

Projekt ma też na celu budowanie pozytywnych relacji między krajami tworzącymi Unię Europejską. Ten projekt w sposób oczywisty promuje także aktywny styl życia wśród osób z niepełnosprawnościami.

Motto wydarzenia brzmi: „Jeden sport – jedna Europa – jedno marzenie”. Akcentuje ono główne założenie przedsięwzięcia – umożliwienie sportowcom z niepełnosprawnościami w różnym wieku i na różnym poziome sportowym wzięcia aktywnego udziału w dużym, sportowym przedsięwzięciu.

European Winter Para Sports Event, Poland 2020 jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach programu Erasmus+ Sport: niekomercyjne, europejskie imprezy sportowe.

Uzyskanie wysokiego wyniku podczas zawodów jest równie istotne, co promocja integracji społecznej, włączania przez sport do aktywności fizycznej i wolontariatu, nabywanie wiedzy na temat sportu oraz wzmacnianie motywacji i inspiracji do jego uprawiania.

Właśnie rozpoczął się czas intensywnych przygotowań. Jest to moment, kiedy jeszcze wciąż przyjmowane są zgłoszenia. Na chwilę obecną zgłosiło się już 13 krajów. Niektóre ze zgłoszeń zaskakują pozytywnie – nie spodziewano się weteranów armii brytyjskiej, młodych ludzi po wypadkach, którzy szukają nowej drogi życia.

Wydawałoby się, że ta bezśnieżna zima powinna mocno niepokoić, ale widać, że zarówno w Dusznikach jak i w Czarnej Górze jest śnieg i nie trzeba martwić się o podstawowy warunek zawodów.

Organizatorzy planują, by rezultatem wydarzenia było m. in. stworzenie sieci wzajemnej współpracy między europejskimi Komitetami Paraolimpijskimi w celu dalszego wzmacniania i promocji zimowych para sportów w Europie. Rywalizacja sportowa zostanie wzbogacona o program edukacyjny: seminarium i warsztaty nt. „Systemu klasyfikacji medycznej” oraz „Edukacji antydopingowej”.

Ważnym wydarzeniem towarzyszącym będą również „Inspirujące i motywacyjne spotkania z Paraolimpijczykami”, wzmacniające motywację do uprawiania sportu przez osoby z niepełnosprawnościami.

Więcej informacji na stronie: https://paralympic.org.pl w zakładce ParaSki4Europe.