Przejdź do treści

Seniorze, to twój kongres!

15 czerwca w Warszawie będzie miał miejsce VII Kongres Gospodarki Senioralnej. Wydarzenie promuje hasło „Dialog pokoleń – społeczeństwo, zdrowie, praca, konsumenci”.

Aktualnie osoby po 50 roku życia stanowią 46 proc. dorosłej populacji (18+) oraz 38 proc. całej populacji Polski. Liczba seniorów przekracza liczbę dzieci i młodzieży o ponad 2,5 mln.

Dlaczego w związku z powyższym, osoby w naszym kraju, które przekroczyły 50 lat są dyskryminowane na rynku pracy a młodsi, stanowiący grupę komercyjną, to najważniejsi odbiorcy reklam, produktów i usług?

Zadanie, jakie postawili przed sobą inicjatorzy tegorocznego kongresu to próba zmierzenia się z  ageizmem (dyskryminacja ze względu na wiek) wśród potencjalnych pracodawców, ale nie tylko.

Na kongres zaproszony został Bradley Schurman, amerykański ekspert, który powie parę słów na temat tego, jak społeczeństwa na świecie podchodzą do kwestii demograficznej zmiany.

Kiedy już dziś 25 procent naszego społeczeństwa ma 60 lat i więcej, a za 27 lat populacja osób starszych sięgnie 40 procent mieszkańców naszego kraju, już teraz powinniśmy na tę zmianę reagować stanowczo i zdecydowanie. Ponadto za sprawą zderzenia dwóch trendów – historycznej zmiany demograficznej oraz rewolucji technologicznej, rodzą się nowatorskie rozwiązania, nowe produkty i usługi.

Rynek konsumencki wymaga zmiany optyki na potrzeby coraz starszego klienta, a rynek pracy powinien być bardziej przyjazny osobom w jesieni życia. Nie bez znaczenia pozostają kwestie odpowiedzialności społecznej w obszarze dyskryminacji z uwagi na wiek. O tym będziemy również dużo mówić podczas kongresu – komentuje na łamach portalu www.niepelnosprawni.pl Marzena Rudnicka, Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej.

Tematyka poruszana podczas wydarzenia:

  • Nowe technologie i edukacja klientów
  • Zdrowie i długowieczność
  • Pokolenia w pracy
  • Klient Generacji Silver
  • Marketing Generacji Silver

Kongres Gospodarki Senioralnej jest wydarzeniem skierowanym do środowisk senioralnych, biznesmenów, samorządów, badaczy, specjalistów oraz każdego, dla kogo istotna jest jakość życia oraz poczucie sprawczości.

Udział w kongresie jest całkowicie bezpłatny i w celu uczestniczenia w nim, niezależnie czy stacjonarnie w Warszawie, czy online należy zarejestrować się pod linkiem: www.KongresGospodarkiSenioralnej.pl.

Dodaj komentarz