Muzeum Narodowe w Poznaniu

  • by
Analiza dostępnościListopad 2020
Instytucja i adres:Muzeum Narodowe w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań
Stanowiska postojowe dla samochodów:Przed budynkiem wyznaczone miejsce postojowe dla OzN
Budynek:Budynek bardzo przyjazny OzN, dobre  czytelne oznaczenia. Ciągi komunikacyjne funkcjonalne. Drzwi do budynku otwierane automatycznie
Strona internetowa:https://mnp.art.pl/
Podsumowanie:Muzeum Narodowe może być wzorem dostępności.
Inne uwagi:Personel przygotowany do kontaktu z OzN.