Muzeum Sztuk Użytkowych. Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu

  • przez
Analiza dostępności:Czerwiec 2021
Instytucja i adres:Muzeum Sztuk Użytkowych. Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu; Góra Przemysła 1, 61-768 Poznań
Stanowiska postojowe dla samochodów:W pobliżu miejsca parkingowego, brak jednak miejsc oznaczonych
Budynek:Wejście dostępne dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się przy drewnianym wejściu do wieży. Wózkowicz lub osoba z inną niepełnosprawnością ruchową chcąca z niego skorzystać musi nacisnąć dzwonek umieszczony przy drewnianych schodach i poczekać na przyjście pracownika muzeum, który włączy windę i udzieli pomocy w dostaniu się do wnętrza muzeum. Pracownik placówki poprowadzi osobę niepełnosprawną do holu wejściowego gdzie należy kupić bilet. Wszystkie osoby odwiedzające muzeum mogą tam skorzystać ze sklepiku, szatni oraz toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Znajduje się w niej również przewijak dla niemowląt. Wewnątrz placówki osoby o ograniczonej sprawności mogą skorzystać z dwóch wind. Jedna służy do poruszania się między piętrami muzeum. Umiejscowiono ją tuż przy szatni. Drugi z dźwigów osobowych obsługuje taras widokowy. Na zamkniętym piętrze tarasu widokowego ulokowano platformę, którą włącza pracownik muzeum. Wjeżdża się na nią wózkiem inwalidzkim. Podniesienie platformy daje możliwość osobie o ograniczonej sprawności znalezienie się na wysokości okien tarasu. Muzeum zbudowano w sposób umożliwiający swobodne  poruszanie się po jego wnętrzach. Artefakty znajdujące się w placówce można obejrzeć bez problemu z wysokości wózka inwalidzkiego. Dla osób z dysfunkcjami narządu słuchu przygotowano dwie aplikacje mobilne. Pierwsza z nich nosi nazwę „Skarby MSU”. Zawiera ona filmy nagrane  w języku migowym. Natomiast apka „Muzeum Sztuk Użytkowych” zawiera ścieżkę zwiedzania nagraną w Polskim  Języku Migowym. Dla osób głuchych w Sali Renesans wyświetlane są również filmy z wersją w języku migowym. Można je obejrzeć na ekranach podczas zwiedzania ekspozycji w sali dedykowanej sztuce użytkowej epoki odrodzenia. Ponadto w części sal muzealnych umiejscowiono ekrany z podpisami i zdjęciami obiektów, dające możliwość ich powiększenia. W muzeum brakuje jednak tłumacza Polskiego Języka Migowego.  Osoby z dysfunkcją narządu wzroku  mogą poznać gmach muzeum dzięki usytuowanej przy bramie wejściowej makiecie poznańskiego Zamku Królewskiego. Jest ona przeznaczona do dotykania. Została opatrzona opisami w braillu. Osoby niewidome i słabowidzące mogą podczas zwiedzania ekspozycji muzealnej korzystać z obiektów dotykowych, takich  jak kopie 3D eksponatów, tyflografiki, fragmenty tkanin i ram. Ponadto podczas zwiedzania muzeum można usłyszeć ciekawą muzykę i poznać nieznane zapachy. Osoby niepełnosprawne intelektualnie mają w placówce do dyspozycji plansze z symbolami tłumaczącymi ekspozycje znajdujące się w poszczególnych salach. Mogą też pobrać zdjęcia wybranych eksponatów na stronie i w kasie muzeum. Ponadto aplikacja mobilna „Muzeum Sztuk Użytkowych” zawiera ścieżkę zwiedzania dedykowaną osobom z niepełnosprawnością intelektualną.
Strona internetowa:http://www.mnp.art.pl/oddzialy/muzeum-sztuk-uzytkowych/
Podsumowanie:Obiekt dostępny, brak jednak oznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.
Inne uwagi:Brak.