Przejdź do treści

Rezerwat Archeologiczny Genius Loci

  • przez
Analiza dostępności:Marzec 2021
Instytucja i adres:Rezerwat Archeologiczny Genius Loci; Księdza Ignacego Posadzego 3, 61-108 Poznań
Stanowiska postojowe dla samochodów:Niestety Rezerwat nie posiada własnego parkingu. Nie ma więc w jego pobliżu kopert dla osób z niepełnosprawnościami. Istnieją jednak dogodne możliwości zaparkowania w miejscach znajdujących się w pobliżu budynku. Można podjechać także bezpośrednio pod wejście do muzeum.
Budynek:Miejsce to składa się z 3 poziomów, pomiędzy którymi można poruszać się przy pomocy dużej i wygodnej windy. By dostać się do wnętrza budynku nie trzeba pokonywać schodów -wejście jest umiejscowione na poziomie chodnika. Wszystkie informacje oraz niezbędną do zwiedzenia Rezerwatu pomoc można uzyskać w kasie biletowej. Umieszczono ją w holu, tuż przy głównym wejściu. Toaleta w budynku przystosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. WC znajduje się na parterze, w pobliżu szatni. W toalecie znajduje się przewijak dla niemowląt.  W Rezerwacie odbywają się wystawy stałe i czasowe. Można je oglądać i poruszać się po ekspozycjach bez przeszkód w postaci progów. Przed każdym z eksponatów znajduje się odpowiednia przestrzeń manewrowa by wózkowicze mogli się w niej swobodnie poruszać. Wszystkie przejścia w obrębie Rezerwatu mają szerokość większą niż 90 cm. Prezentowane na wystawach artefakty można obejrzeć z pozycji siedzącej. Z powodu umieszczenia ekranów na stosunkowo dużej wysokości i ich nachylenia  przeczytanie umieszczonych na nich informacji może być trudne. Rezerwat dysponuje mobilnym tabletem, który rekompensuje osobom z niepełnosprawnościami tę niedogodność. O potrzebie skorzystania z tego sprzętu należy poinformować obsługę. Podczas wystaw prezentowane są także liczne filmy. Eksponaty podczas wystaw odbywających się w Muzeum mają bardzo bogate i rozbudowane opisy, które mogą pełnić funkcję przewodnika dla osób niesłyszących lub niedosłyszących. Dla osób z dysfunkcjami narządu wzroku Rezerwat wyposażono w audioprzewodnik w wersji językowej polskiej i angielskiej. Osoba niewidoma lub niedowidząca może wejść na teren Rezerwatu z psem przewodnikiem. Obiekt jest ukierunkowany na obsługę dzieci.  W jego części plenerowej istnieje możliwość odpoczynku wraz z nimi. Rezerwat jest przystosowany do potrzeb seniorów – na jego terenie dostępne są miejsca do odpoczynku. Osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie uprawnione są do wykupienia biletu ulgowego. Podstawą do uzyskania ulgi jest dokument zaświadczający o niepełnosprawności.
Strona internetowa:https://rezerwat.muzarp.poznan.pl/
Podsumowanie:Rezerwat Archeologiczny Genius Loci to miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym. Umieszczono go w supernowoczesnym budynku, który spełnia standardy dostępności.
Inne uwagi:Brak.