Komenda Miejska Policji (Szylinga 2b, Poznań )

  • by
Analiza dostępnościMarzec 2021
Instytucja i adres:Komenda Miejska Policji; Szylinga 2b, 60-787 Poznań
Stanowisko postojowe dla samochodów:Dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Są one oznaczone znakami poziomymi i pionowymi.
Budynek:Do Komendy wchodzi się przez drzwi prowadzące bezpośrednio z ulicy do holu głównego. Nie trzeba pokonywać żadnych schodów – wejście znajduje się na poziomie chodnika. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie został wyposażony w pętlę indukcyjne, systemy FM oraz urządzenia oparte o inne technologie mające na celu wspomaganie słuchu. W budynku brakuje również tablic z oznaczeniami w alfabecie Braille’a. Interesanci nie mogą poruszać się samodzielnie po obiekcie. Z punktu recepcyjnego znajdującego w holu głównym odbierani są przez załatwiającego daną sprawę policjanta lub pracownika komendy, która pełni funkcję osoby wprowadzającej. Część osób korzystających z pomocy Komendy jest obsługiwana przez funkcjonariuszy w pokoju przyjęć, który znajduje się po prawej stronie punktu recepcyjnego. W budynku znajdują się w dwie platformy dla osób z niepełnosprawnościami oraz windy wewnętrzne. Wszystkie korytarze i ciągi komunikacyjne są dostępne dla wózkowiczów. Część toalet przystosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
Strona internetowa:http://www.poznan.policja.gov.pl/
Podsumowanie:Miejsce dostępne i przyjazne osobom z niepełnosprawnościami; brak jednak udogodnień dla osób niesłyszących i oznaczeń w alfabecie  Braille’a.
Inne uwagi:Brak.