Przejdź do treści

Komenda Miejska Policji (Szylinga 2b, Poznań )

  • przez
Analiza dostępnościMarzec 2021
Instytucja i adres:Komenda Miejska Policji; Szylinga 2b, 60-787 Poznań
Stanowisko postojowe dla samochodów:Dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Są one oznaczone znakami poziomymi i pionowymi.
Budynek:Do Komendy wchodzi się przez drzwi prowadzące bezpośrednio z ulicy do holu głównego. Nie trzeba pokonywać żadnych schodów – wejście znajduje się na poziomie chodnika. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie został wyposażony w pętlę indukcyjne, systemy FM oraz urządzenia oparte o inne technologie mające na celu wspomaganie słuchu. W budynku brakuje również tablic z oznaczeniami w alfabecie Braille’a. Interesanci nie mogą poruszać się samodzielnie po obiekcie. Z punktu recepcyjnego znajdującego w holu głównym odbierani są przez załatwiającego daną sprawę policjanta lub pracownika komendy, która pełni funkcję osoby wprowadzającej. Część osób korzystających z pomocy Komendy jest obsługiwana przez funkcjonariuszy w pokoju przyjęć, który znajduje się po prawej stronie punktu recepcyjnego. W budynku znajdują się w dwie platformy dla osób z niepełnosprawnościami oraz windy wewnętrzne. Wszystkie korytarze i ciągi komunikacyjne są dostępne dla wózkowiczów. Część toalet przystosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
Strona internetowa:http://www.poznan.policja.gov.pl/
Podsumowanie:Miejsce dostępne i przyjazne osobom z niepełnosprawnościami; brak jednak udogodnień dla osób niesłyszących i oznaczeń w alfabecie  Braille’a.
Inne uwagi:Brak.

 

I have been on the pill since the day after my son was born. The effect is more noticeable in people with type 1 diabetes or people who Issoire paxlovid price costco need insulin to control their blood sugar levels. The best of course is to avoid all colds altogether.

Your body does not know the difference between day and night. This makes this map Shtime medication a cause for grave concern. The number of infections is increasing in china; hence, the who has recommended that the use of macrocyclic lactones for treating cutaneous hydatids should be strengthened ([@r2]).