Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Poznania

  • by

 

Analiza dostępności: Listopad 2020
Instytucja i adres:Wydział Komunikacji UMP, ul. Gronowa 22a, Poznań
Stanowiska postojowe dla samochodów:Na parkingu przed budynkiem są wyraźnie oznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Wygodny, szeroki podjazd prowadzi do automatycznie otwieranych drzwi do wejścia głównego.
Budynek:Budynek bardzo przyjazny i dostosowany do potrzeb, zgodnie z ustawą o dostępności. W budynku funkcjonuje system kolejkowy wizualny i dźwiękowy. W holu głównym po prawej stronie znajduje się punkt informacyjny, w którym udzielana jest pomoc osobom z niepełnosprawnością. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze. W czasie zagrożenia epidemicznego i obowiązującego reżimu sanitarnego obowiązują pewne obostrzenia. Przed planowaną wizytą na ulicy Gronowej trzeba wcześniej umówić się na spotkanie. Najlepiej zrobić to korzystając z – POZnan*Kontakt: 61 646 33 44.
Strona internetowa:https://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatelskich-i-uprawnien-komunikacyjnych,2599/
Podsumowanie:Programy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych znacznie ułatwiły osobom z niepełnosprawnościami, szczególnie osobom z niepełnosprawnością ruchową, spełnienie marzeń o własnych czterech kółkach. Jeśli mamy już odpowiednio przystosowany do naszych potrzeb samochód, trzeba go zarejestrować i koniecznie trzeba złożyć wizytę w Poznańskim Wydziale Komunikacji przy ulicy Gronowej 22 A.
Inne uwagi:Szczegóły w artykule publikowanym na naszym portalu: https://www.pion.pl/node/2093