Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald

  • przez
Analiza dostępnościMaj 2021
Instytucja i adres:Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald Smoluchowskiego 1, 60-179 Poznań
Stanowisko postojowe dla samochodów:Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami  znajduje się bezpośrednio przed głównym wejściem do budynku i jest dobrze oznakowane.
Budynek:Budynek Urzędu posiada dwa wejścia. Wejście boczne jest nie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wchodząc nim trzeba pokonać schody. Nie ma przy nim pochylni dla wózkowiczów. Główne wejście do wnętrza tej placówki pozbawione jest schodów. Do budynku wchodzi się z poziomu ulicy i od razu trafia się na wejście prowadzące do Sali Obsługi. Na Sali tej interesanci mogą załatwić wszystkie najważniejsze sprawy, które każdy z nas musi załatwić w Urzędzie Skarbowym. Jak wiadomo chodzi tu zwłaszcza o złożenie sprawozdania dotyczącego Podatku Osobowego od Osób Fizycznych i ewentualne złożenie jego korekty. Na Salę Obsługi prowadzą schody obok których znajduje się pochylnia dostosowana  do potrzeb osób z  niepełnosprawnościami. W miarę bezproblemowo skorzystają z niej osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. W Sali Obsługi znajduje się wejście prowadzące bezpośrednio do pozostałej części Urzędu. By je pokonać trzeba sforsować schody.
Strona internetowa:http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-poznan-grunwald
Podsumowanie:Poza Salą Obsługi budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brakuje zwłaszcza pochylni, platform i komunikatów z informacjami głosowymi. W uzasadnionych przypadkach klienci Urzędu mają możliwość wejścia na teren placówki z psem asystującym. W urzędzie brakuje tłumaczy ważnych dla osób komunikujących się w alternatywny sposób na miejscu i formie online. Chcąc skorzystać z ich usług osoba komunikująca się przy pomocy PJM, SKOGN czy SJM musi to zgłosić korzystając z formularza. Strona internetowa Urzędu Skarbowego Poznań-Grunwald jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Do najważniejszych uchybień należą z pewnością to, że dokumenty, które opublikowano na stronie Urzędu są niedostępne dla pewnych grup osób z niepełnosprawnościami,  niektóre elementy strony są zbyt mało skontrastowane oraz to, że część zdjęć i grafik w internetowym serwisie Urzędu nie ma opisów alternatywnych.  Podsumowując wypada zauważyć, Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald jest miejscem umiarkowanie dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Inne uwagi:Brak.