Przejdź do treści

Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce

  • przez
Analiza dostępnościMaj 2021
Instytucja i adres:Urząd Skarbowy Poznań-Jeżyce; Strzelecka 2/6, 61-845 Poznań
Stanowisko postojowe dla samochodów:Na parkingu wewnętrznym znajduje się jedno miejsce przeznaczone dla osoby z niepełnosprawnością, które jest oznakowane.
Budynek:Przed schodami do wejścia głównego znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Drzwi wejściowe do budynku zapewniają możliwość wjazdu osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim, ale nie są otwierane automatycznie. Wejście do strefy administracyjno-biurowej ograniczone jest kontrolą dostępu. Sala Obsługi Podatnika zlokalizowana jest na parterze i dysponuje oddzielnym wejściem, przed którym znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W środku budynku, ze względu na różnice w poziomach i konieczność pokonania schodów, zamontowana jest platforma przyschodowa, dzięki której pomieszczenie jest w pełni dostępne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Dostęp do korytarzy, schodów i wind nie jest ograniczony przez dodatkowe bariery architektoniczne.
Strona internetowa:http://www.wielkopolskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-poznan-jezyce
Podsumowanie:Osoby niewidome, którym towarzyszy specjalnie przeszkolony pies asystujący do udzielenia wsparcia, bez problemu wejdą z czworonogiem do środka.  Urząd Skarbowy na Jeżycach nie dysponuje tablicami z napisami brajlowskimi, przy czym, jeżeli chodzi o obsługę osób niewidomych, przyciski wyboru pięter w windach są dodatkowo perforowane informacjami w języku Braille’a. Urząd ma do swojej dyspozycji tłumacza języka migowego w przypadku wcześniejszego zgłoszenia chęci skorzystania z takiej opcji poprzez formularz.  Dwóch pracowników urzędu legitymuje się znajomością języka migowego.  Budynek nie dysponuje pętlami indukcyjnymi.
Inne uwagi:W opisie wykorzystano fragmenty z deklaracji dostępności instytucji.