Przejdź do treści

Kąpielisko AKWEN Tropicana

  • przez
Analiza dostępnościListopad 2021
Instytucja i adres:Kąpielisko AKWEN Tropicana; Plażowa 1, 62-005 Owińska
Stanowisko postojowe dla samochodówPrzed terenem obiektu umiejscowiony został bezpłatny i ogólnodostępny parking. Osobom z niepełnosprawnościami zezwolono na dojazd w bezpośrednie sąsiedztwo kąpieliska. Jest to spowodowane faktem, że ścieżka, która prowadzi na Tropicanę staje się miejscami pochyła i trudno byłoby dostać się tam wózkiem. W niedalekiej odległości od obszaru plaży jest przystanek autobusowy oraz dworzec kolejowy, gdyby turysta nie miał do dyspozycji własnego auta. Teren przed obiektem jest monitorowany.
Budynek:Nie dotyczy.
Strona internetowa:https://akwenczerwonak.pl/akwentropicana/
Podsumowanie:Plaża czynna jest w sezonie letnim. Dostać się na Tropicanę najłatwiej samochodem. Droga w przeważającej części jest asfaltowa. Należy zjechać z trasy wojewódzkiej w ulicę Kolejową, następnie za przejazdem kolejowym skręcić w lewo w ulicę Plażową – gdzie nawierzchnia z płyt powoli przechodzi w drogę gruntową.  Przed wejściem nie zamieszczono tablicy informacyjnej o możliwości wstępu z psem przewodnikiem. Brak komunikatów głosowych oraz pętli indukcyjnych. Brak utwardzonego piasku. Z deklaracji dostępności zamieszczonej na stronie wynika, że po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Dostępna jest toaleta zaadaptowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Inne uwagi:Brak