Park Wilsona w Poznaniu

  • przez
Analiza dostępnościPaździernik 2021
Instytucja i adres:Park Wilsona; Śniadeckich 30, 61-001 Poznań
Stanowisko postojowe dla samochodówW pobliżu miejsca parkingowe.
Budynek:Nie dotyczy.
Strona internetowa:https://www.poznan.pl/mim/turystyka/park-thomasa-woodrowa-wilsona,p,112,142.html
Podsumowanie:Do wnętrza parku można dostać się przez 6 bram. Dwie z nich znajdują się na ulicy Głogowskiej. Najokazalsza z nich ma trzy przęsła. Jest ona niedostępna dla osób z niepełnosprawnościami, gdyż prowadzą do niej schody. Druga brama od strony ulicy Głogowskiej znajduje się na wzniesieniu, na które prowadzi asfaltowa droga. Jest to wejście dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście od strony ulicy Berwińskiego i dwie bramy od strony ulicy Matejki są dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wózkowiczom odradzamy wjeżdżanie na teren parku od strony ulicy Śniadeckich. Wejście jest dostępne, ale żeby się do niego dostać trzeba pokonać brukowaną drogę. Południowa część parku Wilsona jest częściowo dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Na taras widokowy nad największym stawem z trzema fontannami wodnymi prowadzi kamienisto-żwirowa ścieżka, której pokonanie może być trudne dla wózkowiczów. Do balustrady na tarasie prowadzą schody. Jest on niedostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową jest również alpinarium. Północna część parku, w odróżnieniu od części południowej jest niemal płaska. Na terenie przylegającym do muszli koncertowej i pomnika przedstawiającego scenę z mitologii greckiej nawierzchnia ma charakter żwirowo-kamienisty. By dostać się do muszli koncertowej od strony Palmiarni i ulicy Matejki wózkowicze muszą skorzystać z trzech betonowych podjazdów. Brak udogodnień dla osób niewidomych.
Inne uwagi:Brak.