Akademia Zarządzania Działalnością Odpłatną w NGO

  • by
  • NGO
Plakat promujący Akademię Zarządzania Działalnością Odpłatną

Centrum PISOP zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z subregionu leszczyńskiego do udziału w cyklu szkoleń zatytułowanym Akademia Zarządzania Działalnością Odpłatną.

W ramach cyklu spotkań szkoleniowo-doradczych przedstawiciele NGO będą mogli popracować nad stabilnością finansową swojej organizacji. Akademia Zarządzania Działalnością Odpłatną to pięć 4-godzinnych szkoleń on-line poświęconych takim zagadnieniom jak:

– planowanie działań organizacji, zarządzanie zespołem, planowanie finansów, komunikowanie – spotkania poświęcone tym zagadnieniom będą miały miejsce 9, 16, 23 marca 2021 r. w godzinach od 9.00 do 13.00

– Biznesplan w organizacji pozarządowej – szkolenia odbędą się: 30 marca i 8 kwietnia 2021 r. w godzinach od 9.00 do 13.00.

Osoby uczestniczące w Akademii otrzymają również wsparcie coacha, doradcy biznesowego i marketingowego.

Warunkiem uczestniczenia w Akademii jest deklaracja udziału w minimum 4 spotkaniach. Szkolenia odbywać się będą na platformie Zoom.

Zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem specjalnego formularza zgłoszeniowego (do pobrania tutaj) przez Magdalenę Wróblewską na adres poczty e-mail: magdalena.wroblewska@pisop.org.pl.

Osoby chcące wziąć udział w Akademii, a pierwszy raz korzystać będą z zajęć w ramach Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej proszone są o wypełnienie Formularza Uczestnika Projektu wraz z Oświadczeniem (dokumenty te można pobrać tutaj.) Uwaga !!! Data wypełnienia Formularza i Oświadczenia musi pokrywać się z datą pierwszego spotkania, czyli 9.03.2021. Dokumenty należy odesłać na adres poczty e-mail: joanna.skwark@pisop.org.pl i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami.

Szkolenie odbędzie się dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz