Asystent osoby z niepełnosprawnością

Niebieskie napisy Podaj Dalej Fundacja imienia Doktora Piotra Janaszka na białym tle

Fundacja imienia Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej z Konina oferuje pracę na stanowisku asystent osoby z niepełnosprawnością.

Do obowiązków asystentów osób z niepełnosprawnościami należy zapewnienie wsparcia w czynnościach życia codziennego i ukierunkowane podopiecznych na maksymalne usamodzielnienie.

Wymagane przez Fundację cechy osobowościowe to:

– zdolność swobodnego, spontanicznego i empatycznego nawiązywania kontaktu z osobą z niepełnosprawnością

– pełna akceptacja

– tolerancja

– wrażliwość

– indywidualne traktowanie każdego z uczestników projektu oparte na zasadzie partnerstwa

Asystent powinien również charakteryzować się: sumiennością, odpowiedzialnością, cierpliwością, a przede wszystkim dużym zaangażowaniem w osiągnięcie założonego celu. Osoba chcąca aplikować do pracy na tym stanowisku musi posiadać wykształcenie średnie lub wyższe i/lub co najmniej roczne doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Pracodawca od kandydatów oczekuje:

– umiejętności sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością

– zdolności do sprawnego organizowania pracy własnej

– umiejętności współpracy w zespole specjalistów oraz z rodziną osoby z niepełnosprawnością

– umiejętności wykonywania treningów życia codziennego (min. planowanie wydatków, trening kulinarny, poruszanie się komunikacją miejską), treningów interpersonalnych (min. załatwianie spraw urzędowych) oraz treningów spędzania wolnego czasu

– chęci doradzania osobom z niepełnosprawnościami w zakresie kontaktów społecznych, spędzania wolnego czasu i integracji ze środowiskiem

– umiejętności tworzenia indywidualnego planu pracy oraz jego ewaluacji

– zdolności do udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej ewentualnie pomocy przedmedycznej

– kandydat powinien posiadać prawo jazdy

Fundacja Podaj Dalej zapewnia:

– pracę w wymiarze etatu lub części etatu

– forma umowy do uzgodnienia

– pracę w ciekawym zespole specjalistów

– możliwość podnoszenia kwalifikacji

– udział w ciekawym projekcie

Aplikować można tutaj.