Inicjatory 2018 przyznane

(Logo Miasta Poznania

Kapituła konkursu Inicjatory 2018 uhonorowała nagrodami pięć najlepszych inicjatyw zrealizowanych w zeszłym roku na rzecz mieszkańców Poznania przez organizacje pozarządowe.

Uroczysta gala konkursu odbyła się w sobotę, 15 czerwca 2019 r. Nagrody przyznano w pięciu kategoriach: „Zdrowie”, „Kultura”, „Sport”, „Środowisko” i „Edukacja”. Wręczyli je Stanisław Tamm, sekretarz miasta i Magdalena Pietrusik-Adamska – dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.

W kategorii „Zdrowie” zwyciężyło Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym Żurawinka. Placówka ta zrealizowała projekt „Paszport życia”. W jego ramach stworzono aplikację, dzięki której osoby z porażeniem mózgowym mogą łatwiej komunikować się z otoczeniem.

W kategorii „Kultura” jurorzy przyznali nagrodę prowadzonemu przez Stowarzyszenie Zielona Grupa Domowi Sąsiedzkiemu. Miejsce to jest otwartą przestrzenią dla wszystkich mieszkańców Poznania – niezależnie od ich wieku, światopoglądu czy umiejętności.

W kategorii „Sport” zwyciężyła Fundacja RunPoland.org, za zorganizowanie Poznańskiego Biegu Niepodległości. W imprezie tej uczestniczyło 25 tysięcy biegaczy, którzy pokonali dystans 10 km, by uczcić stulecie niepodległości Polski.

W kategorii „Edukacja” nagroda powędrowała do STARtowni STARomiejskiej. Jest to Centrum Inicjatyw Lokalnych działające na Starym Mieście i służące jego mieszkańcom.

„Po-Dzielnia” zwyciężyła w kategorii „Środowisko”. Miejsce to zostało stworzone przez Stowarzyszenie Po-Dzielnia we współpracy z Fundacją Pro Terra.

Nagrodę mieszkańców otrzymał projekt „5 Zmysłów” Stowarzyszenia Edukacyjnego MCA. Był to cykl warsztatów dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

Źródło informacji można znaleźć tutaj.