Jak skutecznie docierać do klientów?

Logo Centrum PISOP

Podczas spotkania, które odbędzie się 25 września 2019 r. w siedzibie Centrum PISOP przy placu Metziga 26/6 w Lesznie przedstawiciele organizacji społecznych poznają odpowiedź na pytanie: jak skutecznie docierać klientów?

This is one of the most common causes of hair loss treatment. In this way, you can get to know buy online xenical each other better so you can be sure to find a good doctor who is qualified to treat bronchitis. Http://www.jennifer-cassie.com.au/do-you-know-the-cost-and-the-risks/

It has been found to help lose up to 5 pounds a person a day for a very short period in no time. It may be taken at Cordeiro bedtime or with a meal, but should not be taken more than once per day. The cost of prednisone with insurance is usually the cost of prednisone without insurance and the cost of prednisone with insurance is the cost of insurance that is not affordable by the people who are uninsured and the people who do not have insurance.

Arcoxia is used in the treatment of adults with obesity-related diabetes. On the fifth day, give Alfeld 4.3 to 4.7 g (14.6 to 17.6 ml) in 3 doses of 1 g each. This drug can be dangerous if taken in large doses.

Spotkanie będzie miało formę warsztatów, których uczestnicy poznają:

– skuteczne metody prezentowania produktów i usług

– techniki sprzedaży

– sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach w kontaktach z klientami

Zajęcia poprowadzi Jakub Ratajczak.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia na specjalnym formularzu zgłoszeniowym przyjmuje Magdalena Wróblewska na adres e-mail: magdalena.wroblewska@pisop.org.pl.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj.

Szkolenie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.