Kierunek praca – działaj skutecznie!

Logo Agencji Zatrudnienia Wspomaganego Bizon

Agencja Zatrudnienia Wspomaganego Bizon zaprasza osoby z niepełnosprawnościami zamieszkałe na terenie województwa Wielkopolskiego do udziału w projekcie „Kierunek praca – działaj skutecznie!”.

Głównym celem projektu jest wprowadzenie osób z niepełnosprawnościami na rynek pracy. Ma on umożliwić beneficjentom zwiększenie i zdobycie doświadczenia zawodowego oraz utrzymanie  pracy przy pomocy metody zatrudnienia wspomaganego (polegającej na wsparciu trenera/ki pracy, psychologa i doradcy zawodowego).

Projekt adresowany jest do osób myślących o podjęciu pracy i bezrobotnych, które posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i mieszkają na terenie województwa Wielkopolskiego. Projekt skierowany jest do osób w wieku produkcyjnym, to jest pomiędzy 18 a 64 rokiem życia.

Projekt współfinansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: rekrutacjabizon@natak.pl. Rekrutacja prowadzona jest również za pomocą numeru telefonu: 603 999 242.

Dodatkowe informacje na temat projektu znajdują się tutaj.