Przejdź do treści

Konkurs Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Logo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Do 23 stycznia 2020 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przyjmuje oferty do konkursu na realizację szkoleń dla kadr organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Oferty konkursowe muszą dotyczyć przeprowadzenia szkoleń z zakresu kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych i biernych zawodowo z powodu długotrwałej choroby na rzecz ich aktywizacji zawodowej. Do konkursu można też zgłosić wnioski grantowe obejmujące podnoszenie jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

Konkurs obejmuje oferty na przeprowadzenie szkoleń dla NGO podzielonych na dwa bloki tematyczne:

Blok 1: Szkolenia trwające minimum 2 dni dotyczące:

a) realizacji kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia w procesie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami nie mających pracy oraz osób biernych zawodowo z powodu choroby;

b) realizacji wsparcia w rozwoju kariery zawodowej. Obszar ten obejmuje również pomoc w podnoszeniu lub uzupełnianiu kompetencji i kwalifikacji osób z niepełnosprawnościami.

Blok 2: Szkolenia obejmujące minimum 2 dni zajęć w obszarze realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o wyliczone stawki jednostkowe aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, stawki jednostkowe wsparcia pracujących tymi osobami oraz stawki jednostkowe zatrudnienia wspomaganego.

Udział w szkoleniach ma wziąć minimum 80 osób z co najmniej 40 organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na rzecz osób z niepełnosprawnością z całej Polski.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.