Konkurs na projekty tematyczne dla NGO

Na zdjęciu rząd 5 żarówek - środkowa się świeci

Fundacja im. Stefana Batorego w porozumieniu z Fundacją Stocznia oraz Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich zachęcają do składania wniosków na projekty tematyczne w drugim konkursie dotacyjnym w programie Aktywni Obywatele.

O dotacje mogą występować stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich.

„W konkursie wspierane będą działania w trzech obszarach: aktywność obywatelska, prawa człowieka i równe traktowanie oraz wzmacnianie grup narażonych na wykluczenie. Wnioski wstępne można składać do 11 stycznia. Budżet konkursu to blisko 10,5 mln EUR” – czytamy na stronie poświęconej konkursowi.

Kwoty alokacji poszczególnych obszarów wsparcia:

  1. Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne: kwota 4 500 000 EUR powiększona o niewykorzystane środki z pierwszego konkursu,
  2. Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie: kwota 2 985 000 EUR, powiększona o niewykorzystane środki z pierwszego konkursu,
  3. Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie: 2 970 000 EUR, powiększona o niewykorzystane środki z pierwszego konkursu.

Wnioski należy składać od 8 marca 2021 od godz. 12.00 w południe do 19 kwietnia 2021 do godziny 12.00 w południe.

Wnioski składa się w Internetowym Systemie Wniosków. 

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie: www.aktywniobywatele.org.pl

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.