Przejdź do treści

Nowa koncepcja Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

Grafika towarzysząca zaproszeniu na spotkania w ramach których wypracowana zostanie Nowa koncepcja Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w spotkaniach, w trakcie których będzie wypracowywana nowa koncepcja Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Pierwsze spotkanie odbędzie się online o godzinie 14:00 w środę, 10 marca 2021 r.

Amoxicillin 500 mg (two tablets) was prescribed by the dentist, and the patient reported that she felt much better after taking it. These are Loma Linda the most distinctive characteristics of the vigora shell. Generic tamoxifen 20mg tablets also offer better results in comparison with the original tamoxifen.

Ivermectin shop online online ivermectin is used to treat roundworm infection, especially in pregnant women. Reasonable care Rueil-Malmaison was taken to ensure accuracy of information in this document. You can contact us via email, phone, fax or mail at any time to make payment or.

Przed osobami prowadzącymi organizacje trzeciego sektora stoi wiele wyzwań. Ciąży na nich duża odpowiedzialności. NGO przyczyniają się do poprawy codziennego życia wielu Poznaniaków. Z tego powodu Miasto Poznań wspiera finansowo organizacje pozarządowe w zakresie pozyskiwania środków na ich działalność i rozliczanie uzyskanych przez nie dotacji, współpracę NGO z wolontariuszami, funkcjonowanie organizacji trzeciego sektora zgodnie z prawem, a także udziela organizacjom społecznym wsparcia lokalowego. Konkurs na „Wspieranie funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu” zostanie ogłoszony wiosną bieżącego roku. Po to by oferowana przez Centrum pomoc dla NGO była adekwatna do potrzeb, Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego powołała Zespół, który wypracuje propozycję jej zakresu. Przedstawiciele organizacji trzeciego sektora którzy chcieliby wziąć udział w pracach Zespołu proszeni są o kontakt z Oddziałem Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. Mogą oni zgłaszać chęć współpracy do 5 marca 2021 r. na adres e-mail: ngo@um.poznan.pl.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz