Przejdź do treści

Ostatnie KDO przed wakacjami

Logo Miasta Poznania

6 czerwca 2019 r. w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy palcu Kolegiackim 17 odbyło się ostatnie przed wakacjami posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

There is always a possibility that you could be taking more than one drug at a time. According to a report Dubna from the chicago tribune, fsis employees "were accused of failing to take action against employees suspected of food poisoning. I'll put you in the right mindset and we can talk more about that when we do the session later.

The medicines cost in the uk is much lower than what they do in other countries such as canada the prices in the uk have also fallen dramatically in the last decade. Is prescribed donna che prende il viagra for the treatment of conditions, such as acute upper respiratory infections (uri), that are most commonly caused by bacteria. The burden of establishing a lack of competency is on the state.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji Izabeli Leśniak z Urzędu Miasta Poznania. Dotyczyło ono platformy pomocni-poznan.pl. Służy ona do koordynowania wolontariatu na ternie Miasta Poznania. Organizacje pozarządowe mogą po dokonaniu rejestracji zamieszczać oferty wolontariatu. Z ofert tych skorzystać mogą internauci. Portal pomocni można znaleźć tutaj.

Następnie głos zabrała przedstawicielka Fundacji Orchidea. Przedstawiła w swym wystąpieniu działania podejmowane przez Fundację na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Fundacja ta zajmuje się głównie osobami dorosłymi z deficytami neurologicznymi (np. po udarach mózgu). Oferta Fundacji Orchidea służyć ma przywróceniu tym ludziom sprawności. Udzielana przez jej pracowników pomoc ma charakter kompleksowy. Obejmuje m. in. zajęcia z neurologami, neurologopedami, logopedami i psychologiami. Ponadto Fundacja prowadzi dla swych podopiecznych zajęcia grupowe, treningi umiejętności życia codziennego. Organizacja ta prowadzi również ćwiczenia za pomocą specjalnej neurostymulującej rękawicy, która pobudza różnego rodzaju obszary mózgu, przyśpieszając rehabilitację.

Trzeci punkt obrad wypełniony został przez wystąpienie Katarzyny Andrzejewskiej z Poznańskiego Centrum Rozwoju Zawodowego Osób z Niepełnosprawnościami. Placówka ta prowadzona jest przez Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami. Zajmuje się aktywizacją zawodową niepełnosprawnych. Osoby z niepełnosprawnościami mogą dzięki Centrum liczyć na pomoc doradcy zawodnego, psychologa i asystenta pracy. Usługi tej placówki są bezpłatne. Warto dodać, że Poznańskie Centrum prowadzi również wsparcie dla pracodawców, którzy chcieliby zatrudniać osoby niepełnosprawne. Instytucja ta działa od 2011 roku. Z jej usług skorzystały 574 osoby. Aż 249 spośród nich udało się znaleźć prace i utrzymać zatrudnienie.

Obrady zakończyło krótkie wystąpienie przedstawicielek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dotyczyło ono zmian w programie „Aktywny Samorząd”, o których pisaliśmy tutaj. Przypominamy, że wnioski o dofinasowanie w ramach modułu I osoby z niepełnosprawnościami mogą składać do 31 sierpnia 2019 r. O programie „Aktywny Samorząd” pisaliśmy kilka dni temu na naszym portalu. Artykuł na ten temat dostępny jest tutaj.

Uważam, że ostatnie przed wakacjami obrady KDO za interesujące i udane. Podobała mi się zwłaszcza prezentacja bardzo potrzebnych działań Fundacji Orchidea. Była ona krótka, ale bardzo treściwa.