Posiedzenie KDO

Czarne tło na rysunku ludzik wspinający się po schodach w stronę żarówki, po lewej stronie strzałka oznaczająca kierunek w górę

6 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim 17 odbędzie się posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

W programie wydarzenia przewidziano:

1. Prezentację Platformy Pośrednictwa Wolontariatu PO-Mocni przedstawicieli Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania

2. Przedstawienie działań Fundacji ORCHidea na rzecz mieszkańców Miasta Poznania z niepełnosprawnościami

3. Przedstawicielki Wielkopolskiego Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami zaprezentują działania tej organizacji aktywizujące zawodowo osoby z niepełnosprawnościami

4. Prezentację zaproszeń na dostępne wydarzenia kulturalne odbywające się w Poznaniu

5. Wolne wnioski i głosy

Więcej informacji można znaleźć tutaj.