Posiedzenie Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

  • by
  • NGO
Plakat promujący posiedzenie Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W poniedziałek 18 stycznia 2021 r. o godz. 13:30 odbędzie się posiedzenie Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Podczas obrad zostaną poruszone następujące kwestie:

  • funkcjonowanie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ZDOLNI ODDOLNI
  • omówienie pomysłu nagradzania poznańskich nauczycieli – społeczników, będącego inicjatywą Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Wydziale Oświaty
  • przedstawienie Ramowego Planu Pracy Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na 2021.

Podczas posiedzenia powołane zostaną zespoły robocze działające przy Poznańskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Spotkanie odbędzie się online na platformie ZOOM.

Link do wydarzenie znajduje się tutaj.

Meeting ID (Identyfikator spotkania) : 847 3768 4963

Passcode (Hasło dostępu): 893271

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz