Poznański Pakiet pomocowy dla NGO

Plakat promujący rekomendacje Urzędu Miasta Poznania dla organizacji pozarządowych

Epidemia koronawirusa negatywnie wpłynęła również na funkcjonujące w Poznaniu organizacje trzeciego sektora.

Władze stolicy Wielkopolski przygotowały pakiet rozwiązań dla lokalnych organizacji pozarządowych. NGO. Po to by zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii, w Poznaniu zamknięto wszystkie placówki oświatowe, przedszkola, żłobki, instytucje kultury, obiekty sportowe i centra handlowe. Odgórnie zadecydowano także o tym, że wydarzenia i imprezy o charakterze masowym zostają odwołane. Tymczasem działalności części organizacji pozarządowych w stolicy Wielkopolski polega właśnie na organizowaniu różnego typu wydarzeń i prowadzeniu placówek oświatowych. Władze Miasta Poznania rekomendują, także by na czas epidemii koronawirusa, zawieszono lub odwołano wydarzenia o charakterze bezpośrednich spotkań, konsultacji, konferencji, wydarzeń o charakterze kulturalnym i sportowym. Dotyczy to również tego typu zdarzeń realizowanych w ramach umów dotacyjnych zawartych z Miastem Poznań.

Urząd Miasta Poznania prosi organizacje pozarządowe o uważną lekturę i analizę umów dotacyjnych zawartych z Miastem na realizację zadań publicznych. Chodzi tu zwłaszcza o zapisy dotyczące odwoływania, zawieszania lub przesunięcia spotkań i zajęć. W wypadku jeśli władze organizacji trzeciego sektora uznają, że istnieje potrzeba, to proszone są o wysłanie wiadomości email do odpowiedniego pracownika wydziału/oddziału merytorycznego Urzędu Miasta Poznania odpowiedzialnego ze strony Miasta za umowę. Tego typu zgłoszenie będzie uważane za oficjalny wniosek do stworzenia ewentualnego aneksu do umowy. Pracownicy Urzędu Miasta Poznania proszę o podawanie w tytule maila numeru umowy oraz tytułu realizowanego zadania.

Władze Miasta obiecały dołożyć wszelkich starań, o to by dotacje zostały pozytywnie rozliczone. Urzędnicy mają podchodzić elastycznie do harmonogramów działań i rezultatów, które miały być ich wynikiem. Pracownicy Urzędu Miasta proszą o informowanie na bieżąco o zmianach, które należałoby wprowadzić do umów dotacyjnych. Wszystkie projekty będą analizowane indywidualnie.

We wszystkich umowach dotacyjnych zawartych przez NGO z Miastem znajduje się zapis o „osobie do kontaktu”. W przypadku pytań należy skontaktować się z odpowiedzialną za dany projekt komórką merytoryczną Urzędu Miasta Poznania lub Oddziałem Koordynacji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na adres: ngo@um.poznan.pl.

Władze Miasta zachęcają również do zapoznania się z informatorem o aktualnych ogłoszonych przez Poznań konkursach dedykowanych organizacjom pozarządowym. Można go znaleźć tutaj.

Organizacje trzeciego sektora mogą także korzystać z ulg dotyczących czynszu. Jest to możliwe jeśli wynajmują lokal bezpośrednio z zasobów miasta lub za pośrednictwem Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych. Informacje na temat możliwości ubiegania się o ulgi oraz odpowiedzi na pytania odnoszące się do problemów związanych z odbiorem odpadów można znaleźć tutaj.

Opracowano na podstawie artykułu dostępnego tutaj.