Poznański ZKZL obniży czynsze organizacjom pozarządowym

Grafika promująca Poznańską tarczę dla NGO

Poznański Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych obniży stawki czynszowe organizacjom trzeciego sektora, które wynajmują miejskie lokale użytkowe od 1 grudnia 2020 roku do 31 maja 2021 roku.

Poznańskie NGO-sy mogą wnioskować o obniżenie opłat czynszowych do kwoty 2,5 zł za metr kwadratowy. Organizacje pozarządowe płacące czynsz poniżej tej kwoty, mogą ubiegać się o obniżenie stawki o 50 proc., ale nie mniej niż do 1 zł/ metr za kwadratowy.

Działanie to stanowi element „Poznańskiej tarczy dla NGO”, której beneficjentami mogą być wszystkie organizacje pozarządowe, w tym te, które prowadzą działalność gospodarczą, będące najemcami lokali komunalnych i nie posiadające zaległości w płatnościach na rzecz ZKZL-u.

W ciągu kilku najbliższych dni na swojej stronie internetowej ZKZL poda  szczegółowe zasady dotyczące możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach tarczy, kryteria dotyczące podmiotów mogących wnioskować o obniżkę, a także wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.