Pracownia Ładne Rzeczy już działa

Logo pracowni Ładne Rzeczy na białym tle napisy Ładne Rzeczy Pracownia Ekonomii Społecznej po lewej białe kółko wewnątrz którego znajduje się białe żelazko

Pracownia Ekonomii Społecznej Ładne rzeczy została oficjalnie otwarta.

 

Miejsce to stanowi nową jakość na mapie Stolicy Wielkopolski. Jej mieszkańcy w Pracowni będą mogli poznać produkty lokalnych instytucji ekonomii społecznej, takich jak: spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, przedsiębiorstwa społeczne i spółki non-profit. 

W przestrzeni Pracowni będą odbywać się wydarzenia poświęcone tematowi szeroko pojętej ekonomii społecznej. W trakcie spotkań i warsztatów poznaniacy dowiedzą się czym jest ekonomia społeczna i jak jej działania wpływają na rozwój naszego miasta. W pracowni gościć będą osoby pracujące w organizacjach związanych z ekonomią społeczną. Organizowane wydarzenia staną się platformą nawiązywania kontaktów biznesowych.

Pracownia działa w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”. Realizuje go Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka. Jej partnerem jest Miasto Poznań. Cel przedsięwzięcia to wzrost znaczenia ekonomii społecznej w regionie. Projekt Fundacji Barka ma doprowadzić do reintegracji osób wykluczonych I rozwoju nowych przedsiębiorstw społecznych oraz wsparciu już istniejących.

Siedziba Pracowni Ekonomii Społecznej Ładne rzeczy mieści się przy ulicy św. Marcin 57. Budynek ten jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pracownia jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 12:00 – 16:00.

W tym samym miejscu działa również punkt Archipogotowie. W placówce tej mieszkańcom Poznania udzielane będą bezpłatne porady w zakresie architektury, procesu administracyjno-budowlanego i aranżacji wnętrz dla nieruchomości zlokalizowanych na terenie Starego Miasta, Jeżyc, Wildy i Łazarza. W Archipogotowiu odywać będą się także wykłady na temat architektury. Pracownicy będą dostępni dla mieszkańców stolicy Wielkopolski w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godzinach 12:00-15:00, a w pozostałych tygodniach w środy, w godzinach 16:15-19:15. Na wizytę można umówić drogą mailową: kontakt@archipogotowie.pl. Autorem pilotażowego programu, w ramach którego działa Archipogotowie jest Miasto Poznań we współpracy z Fundacją Na Dużą Skalę.

Źródło informacji można znaleźć tutaj.