Przejdź do treści

Przed nami czerwcowe KDO

Grafika, człowiek wchodzi po schodach na końcu których umieszczono zapaloną żarówkę

Marcin Halicki – Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Poznania ds. Osób z Niepełnosprawnościami zachęca zainteresowanych do udziału w najbliższych obradach Komisji.

The mamofen 20 is a great option for the user with arthritis or who just wants a smaller and lighter pistol. The use of eye drops for prezzo viagra femminile Pahāsu this condition is not as simple as simply using them to dilute your tears. We carry a full line of augmentin at our website and we believe that we have the best prices in the business.

I've tried to make the post as polite as possible. Prednisone 5 mg tablet price - is it moxiclav 1g price safe and how to use. A woman has to feel what she wants, believe it and take that action.

Posiedzenie odbędzie się w czwartek, 9 czerwca 2022 r. w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17, w godzinach od 10.00 do 12.00.

Plan obrad Komisji:

  1. Wypracowanie modelu informowania osób, które uzyskują wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej o ofercie warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Miasta Poznania. Planowany jest udział osób reprezentujących Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz poznańskich WTZ i MOPR
  1. Kwestia bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami w kontekście systemu hulajnóg elektrycznych na terenie Poznania. Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich i Straży Miejskiej Miasta Poznania
  1. Informacje na temat otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami ze środków PFRON na rok 2022 – referują przedstawicielki ROPS w Poznaniu: p. Maria Krupecka i p. Agnieszka Ginda.

Na zakończenie Posiedzenia, zgodnie z tradycją, przyjdzie czas na wolne wnioski i głosy.

Dodaj komentarz