Roczny Program Współpracy Miasta Poznania na rok 2020

Ciemnoniebieski napis Poznań z jasnoniebieską gwiazdką po prawej stronie

Do 29 lipca przedstawiciele III sektora mogą wysyłać propozycje zadań publicznych, które uwzględnione zostaną w pracach nad Rocznym Programem Współpracy Miasta Poznania na rok 2020. Propozycje działań, jakie zostaną wypracowane będą zlecane organizacjom pozarządowym w przyszłym roku.

Clomid is a safe and effective treatment option for women with infertility. If the disease is treated for more than two weeks, then amoxicillin online ohne rezept Valenzano the effectiveness will be improved. In some cases, you can find cheap cialis online for a prescription, buy generic cialis without prescription.

Although there is some evidence for the ability of zopiclone to reduce anxiety following binge drinking, its ability following chronic, heavy alcohol use, and the combined effect of zopiclone and acute alcohol consumption is largely unexplored. Nizoral, or nizoral is a topical product containing a highly effective antibiotic, which helps levitra 10 mg dividere to soothe the skin. Buying levitra in the usa without prescription, what do doctors, pharmacists and health insurance organizations know about how to take, or what types of, levitra are best for you.

W Rocznym Programie Współpracy zawarte są priorytetowe zadania na rzecz obywateli i lokalnego otoczenia, czyli zadania, które samorząd przewiduje zlecić organizacjom pozarządowym. Należy pamiętać, że wskazane aktywności publiczne, powinny stanowić odpowiedź na ważne, zdiagnozowane potrzeby występujące w mieście: społeczne czy obejmujące na przykład zdrowie lub ekologię. 

Nadsyłać zgłoszenia można na załączonym formularzu, mailem na adres: ngo@um.poznan.pl .

Wydrukowany formularz można także przynieść do kancelarii urzędu na ul. 3 Maja 46.