Przejdź do treści

Sondaż o zagrożeniach związanych z pracą w NGO

Logo Rzecznika Praw Obywatelskich

Od kilku lat przedstawiciele organizacji trzeciego sektora i aktywiści społeczni coraz częściej stają się ofiarami presji, nacisku, hejtu i przemocy związanej z ich działalnością.

Stając w obronie demokracji, praw człowieka i przyrody działacze organizacji pozarządowych stają się często ofiarami zorganizowanej nagonki w przestrzeni publicznej. Osoby prowadzące działalność na rzecz dobra wspólnego na często płacą za to cenę w postaci obniżenia nastroju lub też stanów lękowych.

Organizacje, w których działają oraz ich najbliższe otoczenie nie wie i nie potrafi im pomóc gdyż, nie ma wypracowanych procedur wsparcia. Źle funkcjonuje również system ochrony zdrowia czy wsparcia psychicznego dla osób przeżywających kryzys psychiczny.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaprasza do udziału w sondażu na temat niebezpieczeństw, na które narażone są osoby pracujące w NGO i aktywiści społeczni, takich jak na przykład przemoc, hejt, stres, wypalenie i kryzys psychiczny. Sondaż jest aktywny od 20 stycznia do 27 stycznia 2020 r. na stronie internetowej dostępnej tutaj.

Raport z badania zostanie zaprezentowany w trakcie konferencji „Kryzys psychiczny u osób działających w organizacjach pozarządowych oraz ruchach nieformalnych”. Wydarzenie to odbędzie się w Biurze RPO w dniu 6 lutego 2020 r. Wyniki badania będą dostępne również na stronie: www.rpo.gov.pl.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.