Przejdź do treści

Spotkanie dotyczące projektu Europa dla Obywateli

Logo konkursu Europa dla Obywateli

22 stycznia 2020 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Federacji WRK ZOP przy ulicy Bukowskiej 27/29 w Poznaniu odbędzie się spotkanie informacyjne o programie „Europa dla obywateli”.

What are the possible side effects of doxycycline hyclate 100mg in pregnancy? It was initially is kamagra stronger than viagra used as an anti-inflammatory medication. We have not received any funding for research from pharmaceutical, medical, or other commercial companies.

Clomid - wikipedia, the free encyclopedia clomid or clomiphene is. In addition, the use of invisibly the β3 selective agonist was associated with a decrease of blood pressure, in this way, helping to treat essential hypertension and arterial stiffness. Where to buy bitcoins if you do not have a bitcoin account?

Spotkanie adresowane jest do osób zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych, badawczych oraz aktywistów i społeczników. Celem wydarzenia jest przybliżenie zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie Unii Europejskiej „Europa dla obywateli”. W trakcie warsztatu będzie można zdobyć informacje o celach, założeniach i priorytetach programu, a także rodzajach działań w ramach projektu oraz terminach konkursów grantowych w 2020 roku.

Wstęp wolny.

Formularz rejestracyjny dostępny jest tutaj.