Wsparcie dla NGO w ramach tarczy antykryzysowej

Logo  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przystępnej formie udostępniło na swojej witrynie internetowej informacje o rodzajach wsparcia, które mają za zadanie ułatwienie funkcjonowania podmiotom ekonomii społecznej podczas epidemii koronawirusa.

Do najistotniejszych z nich należą:

– nisko oprocentowane pożyczki z Funduszu Pracy

– dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek ze środków Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

– umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne

– wsparcie dla podmiotów zatrudnienia socjalnego

Więcej informacji można znaleźć tutaj.