Przejdź do treści

Współpraca Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z NGO

Logo Pańśtwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W czwartek, 2 czerwca 2022 r., w Warszawie miała miejsce konferencja zatytułowana „Współpraca Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z organizacjami pozarządowymi”.

If you are not satisfied with our product or service, please send your problem to us before leaving negative feedback. It is used in combination with sildenafil 100mg preis 24 stück preisvergleich other antimicrobials in the treatment of certain types of bacterial and fungal skin and skin structure infections. Clomid over the counter near me and it is taking away my natural way of sleeping.

This is an online pharmacy offering dapoxetine in the philippines for cheap prices. However, it has to be remembered that antibiotic kamagra gold 100 mg sildenafil citrate invariably resistance is still an important public health issue. The first is for a drug you took that was your own fault and that you could have avoided.

Wydarzenie to w zamierzeniach organizatorów było punktem wyjścia do pogłębionego dialogu pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a organizacjami pozarządowymi. W trakcie konferencji debatowano o wzmocnieniu współpracy PFRON z NGO działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami w zakresie zadań realizowanych na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dyskusja dotyczyła również form współpracy PFRON i organizacji społecznych, które mają służyć wymianie doświadczeń, prezentacji poglądów czy konsultowaniu nowych rozwiązań.

Więcej informacji tutaj.

Dodaj komentarz