Zasady aplikowania w otwartych konkursach ofert

  • przez
  • NGO
Logo Centrum PISOP

We wtorek, 23 listopada 2021 r. w godzinach od 15:00 do 19:00 Centrum PISOP zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych  do Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie na szkolenie zatytułowane „Zasady aplikowania w otwartych konkursach ofert do jednostek samorządu terytorialnego”.

Doradcy Centrum PISOP krok po kroku objaśnią uczestnikom spotkania to, jak wyglądają oferty jednostek samorządu terytorialnego i jak należy je wypełnić. Osobom uczestniczącym w warsztacie przedstawione zostaną również zasady pisania projektów i ubiegania się o środki w konkursach ogłaszanych przez samorządy. Uczestnikom zaprezentowane zostaną również cechy dobrego projektu.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj.  Wypełniony formularz należy przesłać na adres magdalena.wroblewska@pisop.org.pl.

Spotkanie zostało dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
Logo Narodowego Instytutu Wolności

Dodaj komentarz