Nowa pomoc dla dzieci z niepełnosprawnościami, terapeutów i opiekunów

zdjecie do podglądu
Zdjęcie, matka z dzieckiem siedzą na sofie i korzystają z aplikacji firmy Dr Omnibus na tablecie

Firma Dr Omnibus Sp. z o. o. w ramach grantu otrzymanego od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju stworzyło technologię na tablety wspierającą terapię dzieci w wieku wczesnoszkolnym, z zaburzeniami zachowania i rozwoju, zespół Downa czy mózgowe porażenie dziecięce.

Działanie technologii jest wyjątkowo skuteczne w przypadku dzieci ze spektrum autyzmu, a także z osób niepełnosprawnością intelektualną.  Zostało ono potwierdzone badaniami naukowymi. Nowa aplikacja zawiera szereg zadań terapeutycznych w formie gier, które rozwijają umiejętności dziecka. Oprogramowanie zawiera również system pozwalający na diagnozę poziomu rozwoju umiejętności dziecka. Umożliwia ono także monitoring jego postępów. Aplikacja pozwala również na nieinwazyjne i bezpieczne gromadzenie i wymianę informacji o stanie zdrowia dziecka pomiędzy terapeutą a opiekunami, a także wewnątrz ośrodka terapeutycznego - pomiędzy pracującymi z dzieckiem specjalistami.

Link do produktu znajduje się tutaj.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Komentarze