Od czerwca obowiązują nowe progi dorabiania dla pobierających emerytury lub renty

zdjecie do podglądu
Na zdjęciu monety ułożone jedna na drugiej. W tle siedzi człowiek

Pobierając świadczenia z tytułu niepełnosprawności lub osiągnięcia określonego wieku emerytalnego można dorobić, pilnując, by nie przekroczyć przy tym obowiązującego progu pieniężnego.

Od czerwca obowiązywać będą nowe limity dorabiania.

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku (Dz.U. nr 162 poz. 1118) osoby pobierające świadczenia w postaci wcześniejszej emerytury, renty rodzinnej, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty socjalnej mają możliwość świadczenia pracy, pamiętając jednocześnie o granicach, przy których renty bądź emerytury są umniejszane czy nawet zawieszane.

I tak, odpowiednio jest to 70 oraz 130 proc. wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Limity ustalane są co trzy miesiące. Związane jest to ze zmianą przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.

Od 1 czerwca 2020 r. nowy limit będzie wynosił:

3732,10 zł - kwota równa 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - po jej przekroczeniu pobierane świadczenie zostanie zmniejszone lub całkowicie zawieszone (w przypadku renty socjalnej),

6931,00 zł. - kwota równa 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - po jej przekroczeniu pobierane świadczenie zostanie całkowicie zawieszone.

Komentarze