Usługi indywidualnego transportu door-to-door

zdjecie do podglądu
Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Do 21 sierpnia 2020 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi nabór ofert do konkursu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie integracji społeczno-zawodowej osobom, którym potrzebne jest wsparcie w zakresie mobilności. Ma to się dokonać dzięki zapewnieniu przez jednostki samorządu terytorialnego usługi indywidualnego transportu door-to-door (drzwi w drzwi) oraz poprawę dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Budżet konkursu wynosi 45 000 000 złotych.

W konkursie mogą brać udział jednostki samorządu terytorialnego, takie jak:

  • gminy,

  • związki i porozumienia gmin,

  • powiaty,

  • związki i porozumienia powiatów.

Regulamin konkursu grantowego wraz z załącznikami dostępny jest tutaj.

Komentarze