Czy będą korzystne zmiany w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych?

zdjecie do podglądu
Zdjęcie, plik banknotów stu złotowych

Senacka komisja podjęła inicjatywę ustawodawczą w celu realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r. w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych.

Przez ostatnich kilka lat nie zdecydował się na to żaden rząd, pomimo ponawianych przez Rzecznika Praw Obywatelskich apeli w tej sprawie. Obecnie obowiązujące przepisy uzależniają wysokość wsparcia dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami od tego, na jakim etapie życia ich podopiecznych niepełnosprawność została stwierdzona. Jeśli stało się to w dzieciństwie – pomoc od państwa wynosi obecnie 1830 zł miesięcznie, a jeśli w wieku dorosłym – o znacznie mniej. Jednakże w wyroku z dnia 21 października 2014 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że takie rozwiązanie jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą równego traktowania (sygn. akt K 38/13).

Ponadto Trybunał wskazał, że poprawienie tego stanu prawnego należy do ustawodawcy. Jednakże od 6 lat żaden rząd nie pochylił się nad tą sprawą.

Doprowadziło to do sytuacji, w której opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnościami, którym organy samorządowe przyznają niskie wsparcie kierują sprawy do sądów, które przyznają im rację, odmawiając jednakże uwzględnienia zakwestionowanej podstawy prawnej.

Istnieją też w Polsce samorządy, które nie czekając na wyroki sądowe, pomagają opiekunom osób z niepełnosprawnościami w sposób taki jaki nakazał Trybunał Konstytucyjny. Przyznają one prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, z pominięciem kryterium wieku, w którym powstała niepełnosprawność. Przykładem tego może być Sopot, który wypłacał takie świadczenie od daty wejścia w życie wyroku Trybunału, zgodnie z jego zaleceniami. Wojewoda Pomorski wydał miastu nakaz zwrotu 800 tys. zł, wypłaconych z tego tytułu. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazywał na niekonstytucyjność żądań wojewody.

Niedawno senacka Komisja Ustawodawcza podjęła decyzję w sprawie rozpoczęcia prac w sprawie inicjatywy ustawodawczej co do realizacji wyroku. Dzięki temu opiekunowie osób z niepełnosprawnościami uzyskają wreszcie szansę na wykonanie korzystnego dla nich wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r. w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Komentarze